راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

کدام شرکت‌ها بیش‌ترین رشد را طی یکسال تجربه کردند / نگاهی به عملکرد کلی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در سال۱۳۹۹

شاپرک به‌عنوان رگولاتور اصلی اکوسیستم پرداخت کشور به صورت ماهانه گزارشی در خصوص عملکرد ۱۲ شرکت پرداخت کشور ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد هر شرکت به چه میزان در دو شاخص کلیدی تعداد و مبلغ تراکنش کشور نقش آفرینی می‌کند.

می‌توان با بررسی روند رشد این دو شاخص کلیدی در هریک از شرکت‌های حوزه پرداخت طی سال ۹۹، روند یکسال فعالیت این شرکت‌ها را در یک نگاه ارزیابی کرد.

خلاصه بررسی شاخص سهم از مبلغ تراکنش هر شرکت در حوزه پرداخت در ابتدا(فروردین) و انتها(اسفند) سال ۹۹ در جدول زیر خلاصه شده است:

سهم بازارسهم بازاررتبهسهم بازار رتبه
به پرداخت ملت۲۵.۴۴۱۲۰.۰۵۱
پرداخت الکترونیک سامان۱۸.۸۳۲۱۷.۲۸۲
تجارت الکترونیک پارسیان۱۲.۷۵۳۱۳.۰۷۳
کارت اعتباری ایران کیش۱۱.۱۱۴۱۲.۵۱۴
آسان پرداخت پرشین۸.۴۲۵۷.۳۱۷
پرداخت الکترونیک سداد۸.۳۹۶۱۰.۱۸۵
فن‌آوا کارت۵.۸۳۷۵.۴۸۸
پرداخت الکترونیک پاسارگاد۴.۳۶۸۷.۸۲۶
پرداخت الکترونیک سپهر۱.۸۲۹۲.۷۹۹
پرداخت نوین آرین۱.۲۷۱۰۲.۱۱۱۰
سایان کارت۱.۲۵۱۱۰.۹۴۱۱
الکترونیک کارت دماوند۰.۵۱۱۲۰.۴۵۱۲
شاخص مبلغ تراکنش در فروردین و اسفند ۹۹

داده‌های گزارش سال ۹۹ شاپرک نشان می‌دهد اگرچه در ابتدا و انتهای جدول ترتیب شرکت‌ها تغییر نکرده، اما در میانه جدول تنها شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد توانسته رتبه خود را دو پله ارتقا دهد و شرکت سداد با حرکت در مسیر رشد موفق توانسته به کسب جایگاه آسان پرداخت پرشین برسد.

چنانچه همین بررسی را در شاخص سهم از تعداد تراکنش مورد بررسی قرار دهیم به نتایج زیر دست خواهیم یافت:

سهم بازارسهم بازاررتبهسهم بازار رتبه
به پرداخت ملت۲۲.۴۳۱۱۹.۴۶۲
پرداخت الکترونیک سامان۱۹.۱۱۲۱۹.۸۸۱
تجارت الکترونیک پارسیان۱۶.۶۳۱۸.۶۲۳
آسان پرداخت پرشین۱۳.۳۴۴۱۰.۵۷۴
کارت اعتباری ایران کیش۸.۰۶۵۸.۷۵
پرداخت الکترونیک سداد۷.۷۶۸.۲۴۶
پرداخت الکترونیک پاسارگاد۴.۴۷۷۶.۵۷۷
فن‌آوا کارت۳.۸۵۸۳.۱۷۸
پرداخت نوین آرین۱.۹۹۲.۱۵۹
سایان کارت۰.۹۵۱۰۰.۷۳۱۱
پرداخت الکترونیک سپهر۰.۸۹۱۱۱.۲۱۰
الکترونیک کارت دماوند۰.۷۱۲۰.۷۲۱۲
شاخص تعداد تراکنش در در فروردین و اسفند۹۹

مقایسه این اعداد نشان می‌دهد اگرچه همچنان به پرداخت ملت و پرداخت الکترونیک سامان در دو جایگاه نخست جدول قرار دارند اما در ماه پایانی سال، به‌پرداخت ملت به رغم ۱۱ ماه صدرنشینی در شاخص تعداد تراکنش با کاهش حدود ۱.۵ درصدی سهم خود، رتبه برتر بازار تراکنش را تقدیم شرکت پرداخت الکترونیک سامان کرده است. در انتهای جدول نیز پرداخت الکترونیک سپهر توانسته جایگاه سایان کارت را از آن خود کند.


پرداخت الکترونیک پاسارگاد در رأس هرم رشد سال کرونا


بررسی و مقایسه سهم بازار شرکت‌های حوزه پرداخت که در گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شده است، در دو مقطع ابتدا و انتهای سال ۱۳۹۹ نتایج قابل توجهی را به دنبال دارد.

تفاضل سهم بازار هر یک از شرکت‌ها در ابتدا و انتهای سال گذشته در دو شاخص سهم از تعداد تراکنش و مبلغ تراکنش در دو نمودار ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

رشد تعداد تراکنش
رشد مبلغ تراکنش

با بررسی تمامی ارقام مؤلفه‌های تعدادی و مبلغی تراکنش‌های شرکت‌های پرداختی در بازه زمانی فروردین ۹۹ تا اسفند ۹۹، ‌در می‌یابیم پرداخت الکترونیک پاسارگاد در بین رقبای خود توانسته بیشترین رشد از نظر مبلغ تراکنش با میزان ۳.۴۶ درصد را به خود اختصاص دهد و در جایگاه نخست قرار گیرد و پرداخت الکترونیک سداد با رشد ۱.۷۹ درصد در رتبه دوم قرار گرفت. در این شاخص پس از آپ، به پرداخت بیشترین سهم بازار را از دست داده است.

براساس گزارش سالیانه شاپرک در سال ۹۹، در شاخص تعداد تراکنش نیز شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با رشدی معادل ۲.۱۰ درصد رتبه نخست را از آن خود کرده است و تجارت الکترونیک پارسیان با رشد ۲.۰۲ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفت و سامان و به پرداخت ملت بیشترین افت را در بخش نشان دادند. البته همچنان این دو شرکت در صدر قرار دارند و بر سر کسب رتبه اول و دوم بازار حوزه پرداخت با هم در رقابت هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.