راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارش اسفندماه شاپرک منتشر شد / رشد ۴۱/۶۴ درصدی تعداد تراکنش‌ها در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸

گزارش اقتصادی اسفندماه ۱۳۹۹ شاپرک منتشر شد. طبق این گزارش، در اسفندماه ۱۳۹۹، بالغ‌بر ۳۲۳۰ میلیون تراکنش با ارزش ۵۸۲۲ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به بهمن‌ماه رشد ۹/۹۴ درصدی در تعداد و ۱۴/۳۵ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

همین ابتدای کار با درصد افزایشی که در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها شاهد هستیم، متوجه می‌شویم که در اسفندماه ۱۳۹۹ برخلاف اسفندماه ۱۳۹۸ که ویروس کرونا به‌تازگی در کشور شیوع پیدا کرده بود و باعث کاهش در تعداد تراکنش‌های این ماه شده بود، در اسفندماه ۱۳۹۹ پس از گذشت یک سال از حضور این ویروس در کشور، با افزایش قابل توجهی در تعداد تراکنش‌ها روبه‌رو بودیم. این افزایش در تعداد تراکنش‌ها در حالی است که ما همچنان با شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنیم ولی گویا دیگر مردم به حضور آن عادت کرده‌اند و روند رشد تراکنش‌ها که هر ساله در اسفندماه شاهد آن بودیم، به روال عادی خود برگشته است.

همچنین بر اساس جدول نیز متوجه می‌شویم که تراکنش‌های اسفند ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ ازنظر تعدادی ۴۱/۶۴ درصد و ازنظر ریالی ۷۷/۴۱ درصد رشد داشته است که این آمار نیز قابل‌توجه است.

علاوه بر اینکه در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در اسفندماه ۱۳۹۹ شاهد رشد بودیم، بر اساس جدول زیر، تعداد ابزارهای شاپرکی نیز درمجموع نسبت به بهمن‌ماه رشد ۰/۳۸ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد دلیل این تغییر، افزایش ۰/۵۲ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به بهمن‌ماه رشد منفی ۰/۴۱ درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۰/۳۸ درصدی همراه بوده است.

در جدول زیر نیز آمار سهم بازار هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در اسفندماه ۱۳۹۹ ارائه شده است.

در اسفندماه ۱۳۹۹ نیز مانند هر ماه دیگری، بیشترین سهم بازار تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارت‌خوان فروشگاهی بود.

طبق جدول زیر نیز متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در اسفند ۱۳۹۹، ۲۵۶ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۲/۲۴ واحدی (۹/۵۲ درصدی) را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش نیز مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی است و متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش ۰/۸۰ درصدی از ۱۲۲ تراکنش در بهمن ۱۳۹۹ به ۱۲۱ تراکنش رسیده است. همچنین متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۷۷ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۰/۹۷ واحدی همراه بوده است.


رتبه اول جا به جا شد


طبق این گزارش، به ترتیب شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان، به‌پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان و آسان پرداخت پرشین بیشترین سهم را ازنظر تعداد تراکنش‌ها در اسفندماه ۱۳۹۹ داشتند و برای اولین بار پرداخت الکترونیک سامان در جایگاه نخست تعداد تراکنش‌ها قرار گرفت

همچنین بر اساس گزارش اسفندماه شاپرک، به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، کارت اعتباری ایران کیش و پرداخت الکترونیک سداد بیشترین سهم را ازنظر مبلغ تراکنش‌ها در اسفندماه ۱۳۹۹ داشتند.

همان‌طور که در تصاویر بالا مشاهده می‌کنید، شرکت پرداخت الکترونیک سامان در اسفندماه ۱۳۹۹ در شاخص تعداد تراکنش‌ها از شرکت به‌پرداخت ملت پیشی گرفته است و با سهم تعدادی ۱۹/۸۸ درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این اختلاف معادل ۰/۴۲ درصد است؛ اما در شاخص مبلغ تراکنش‌ها، همچنان شرکت به‌پرداخت ملت با سهم ۲۰/۰۵ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بیشترین سهم مبلغی را در اختیار دارد. در اسفندماه ۱۳۹۹، اختلاف سهم مبلغی شرکت پرداخت الکترونیک سامان با شرکت به‌پرداخت ملت نزدیک به ۳ درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش بهمن‌ماه ۱۳۹۹، نشان می‌دهد که در مؤلفه تعداد تراکنش‌ها، بین شرکت‌های به‌پرداخت ملت و پرداخت الکترونیک سامان و دو شرکت پرداخت الکترونیک سداد و کارت اعتباری ایران کیش و دو شرکت الکترونیک کارت دماوند و سایان کارت جابه‌جایی رخ داده است.

و اما مقایسه این دو تصویر با تصاویر اسفندماه ۱۳۹۸ حکایت از آن دارد که سهم بازار رتبه نخست شرکت‌ها ازنظر تعداد تراکنش‌ها در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به سهم بازار رتبه نخست شرکت‌ها در اسفندماه ۱۳۹۸، با کاهش روبه‌رو بوده است. علاوه بر این موارد، شاهد این موضوع هستیم که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با رشد حدود ۲/۳۹ درصدی در شاخه تعداد تراکنش‌ها روبه‌رو بوده است.

طبق آمار جدول زیر نیز، در اسفندماه ۱۳۹۹ عملکرد شرکت الکترونیک کارت دماوند در تراکنش‌های کارت‌خوان فروشگاهی به‌گونه‌ای بوده که باعث شده در اسفندماه کمترین سهم تعدادی تراکنش‌ها را در بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت داشته باشد. کمترین تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نیز به شرکت سایان کارت تعلق دارد. به‌طورکلی سهم این دو شرکت از بازار کلیه ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز است.

در جدول نیز سهم هر شرکت PSP از تعداد تراکنش‌ها به ازای هر سرویس در اسفندماه ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد و حکایت از آن دارد که در اسفندماه شرکت به‌پرداخت ملت همچنان با پوشش ۲۰/۳۸ درصد از بازار تراکنش‌های خرید، به‌عنوان بالاترین دارنده‌ی سهم مبلغ تراکنش‌های مذکور محسوب می‌شود. همچنین شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با سهم مبلغی ۳۴/۴۴ درصد بیشترین سهم مبلغی تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ را به خود اختصاص داده است.

جدول زیر نیز مقایسه شرکت‌های PSP‌ در شاخص نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌های در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. در اسفندماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با رقمی برابر با ۰/۰۱۲ درصد، بهترین عملکرد ازنظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته و در مقابل شرکت الکترونیک کارت دماوند با کسب رقم ۰/۳۳۳ درصد بالاترین عدد این شاخص را به خود اختصاص داده است.

در اسفندماه ۱۳۹۹، عملکرد افزایشی برخی از شرکت‌ها به‌ویژه شرکت پرداخت الکترونیک سداد و به‌پرداخت ملت سبب افزایش چشمگیر حدود ۶۴ درصدی در خطای پذیرندگی شبکه شده است. همچنین در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه می‌شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌ها (عملکرد مثبت)، با کاهشی برابر با ۰/۴۱۴ درصد در شرکت سایان کارت رخ داده است و شرکت الکترونیک کارت دماوند با رقم ۰/۲۶۶ درصد افزایش، بیشترین افزایش درصدی را نسبت به سایر شرکت‌ها در این شاخص تجربه کرده است.


بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده


طبق تصویر زیر، به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه و پارسیان بیشترین سهم بازار را از کل تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در اسفندماه ۱۳۹۹ داشتند.

همچنین بر اساس این گزارش، به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، تجارت و کشاورزی بیشترین سهم بازار را از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در اسفندماه ۱۳۹۹ داشتند.

از دو تصویر بالا ملاحظه می‌شود که بانک ملت با سهم ۱۹/۴۵ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۱۹/۸۴ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

بر اساس جدول زیر نیز تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌ها در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۹، نرخ رشد مثبت معادل ۵/۶۷ درصد داشته است و نرخ رشد در دسته کارت اعتباری نیز منفی بوده است.

طبق آمار تصویر زیر نیز به ترتیب بانک‌های ملی، ملت، صادرات، کشاورزی و تجارت بیشترین سهم را از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک در اسفندماه ۱۳۹۹ داشتند. با توجه به تصویر زیر، تنها ۹ بانک با سهم تعدادی بالاتری از کل تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار آورده شده‌اند و بقیه بانک‌ها در نمودار تحت عنوان سایر آمده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.