راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

رشد ۱۱ درصدی کارت‌خوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش در گزارش مردادماه شاپرک

براساس این گزارش، به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، کارت اعتباری ایران کیش و پرداخت الکترونیک سداد بیش‌ترین سهم بازار را از نظر مبلغ تراکنش‌ها در مرداد ۹۹ داشتند

گزارش اقتصادی مردادماه شاپرک (شماره ۶۲) منتشر شد. طبق این گزارش، در مردادماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تراکنش با ارزش ۴.۷۶۹ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد ۰.۹۵ درصدی در تعداد و کاهش ۸.۲۸ درصدی در ارزش ریالی داشته است.


آمار و ارقامی از ابزارهای پذیرش شاپرکی


براساس آمار منتشر شده در گزارش مرداد شاپرک، تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به تیرماه رشد ۰.۰۷ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، کاهش ۰.۹۷ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در مرداد ۹۹ نسبت به تیر ۹۹ رشد ۵.۷۸ درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۱.۴۲ درصدی همراه بوده است.

طبق این گزارش، کارت‌خوان فروشگاهی با سهم ۸۹.۵۴ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

براساس این گزارش، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد ۹۹، حدود ۲۵۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲.۲۳ واحدی (۰.۸۸ درصدی) را تجربه کرده است. بیش‌ترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی است. متوسط تعداد تراکنش هر کارت‌خوان فروشگاهی با ۴.۲۶ واحد افزایش نسبت به تیر ۹۹ به ۳۰۰ عدد در مردادماه رسیده است.

طبق جدول زیر، تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی به‌طور متوسط کم‌ترین ارزش ریالی را داشته و ابزار کارت‌خوان فروشگاهی از این منظر رتبه نخست را دارد.

همانگونه که در شکل زیر مشخص است، سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های کارت‌خوان فروشگاهی در مرداد ۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰.۴۴ و افزایش ۱.۶۸ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش ۰.۲۹ و کاهش ۱.۷۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش ۰.۱۵ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و افزایش ۰.۰۲۷ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مشهود است.


عملکرد شاپرک به ازای نوع خدمت


شبکه پرداخت الکترونیک کارتی سه خدمت «خرید کالا و خدمات»،‌ «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده‌گیری» را ارائه می‌کند. طبق این گزارش، در مرداد ۹۹ حدود ۸۶.۸۹ درصد خدمات ارائه‌شده توسط شبکه شاپرک از نوع خدمت «خرید کالا و خدمات» بوده که نسبت به ماه گذشته این سهم کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است. همچنین خدمت «مانده‌گیری» با ۴.۷۴ درصد سهم، کم‌ترین سهم از کل خدمات در بین خدمات ارائه‌شده داشته است.

همچنین ۹۷.۶۳ درصد خدمات ارائه‌شده در ماه مرداد مربوط به خدمت «خرید کالا و خدمات» بوده است و خدمت «مانده‌گیری» نیز به دلیل عدم اثر مالی بر مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت، سهم مبلغی صفر را دارا بوده است.


عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت


طبق این گزارش به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و آسان پردخت پرشین بیش‌ترین سهم بازار را از نظر تعداد تراکنش‌ها در مرداد ۹۹ داشتند.

همچنین براساس این گزارش، به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، کارت اعتباری ایران کیش و پرداخت الکترونیک سداد بیش‌ترین سهم بازار را از نظر مبلغ تراکنش‌ها در مرداد ۹۹ داشتند.

براساس دو تصویر بالا، شرکت به‌پرداخت ملت با سهم ۲۲.۱۳ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۳.۳۰ درصدی از مبلغ آنها، همچنان بیش‌ترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است. در مردادماه، همچنان از اختلاف سهم مبلغی شرکت پرداخت الکترونیک سامان با شرکت به‌پرداخت ملت کاسته شده و رقم آن به حدود سه درصد رسیده است. این شاخص در مولفه تعدادی نیز رقمی نزدیک به سه درصد است.

مقایسه دو شرکت بالا با شکل‌های مشابه در گزارش تیرماه ۹۹ نشان می‌دهد که نوسانات سهم‌ها در مولفه‌های تعدادی و مبلغی شرکت‌ها چندان قابل توجه نبوده و ترتیب آنها در هیچ یک از بازارها تغییری نکرده است.

در تصویر زیر نیز سهم شرکت‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نمایش داده شده است.


عملکرد شرکت‌های PSP در ابزار کارت‌خوان‌های فروشگاهی کم‌تراکنش و فاقد تراکنش


به کارت‌خوانی کم‌تراکنش گفته می‌شود که در یک بازه زمانی دو ماهه متوالی، کمتر از ۶۰ تراکنش مالی در هر ماه داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش‌های آن در دو ماه متوالی کمتر از ۲ میلیون تومان در هر ماه باشد. برای بررسی روند تغییر تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی، شکل زیر طی ابتدای سال ۹۸ تا مرداد ۹۹ ترسیم شده است. تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی کم‌تراکنش و فاقد تراکنش در مردادماه به‌طور قابل توجهی رشد داشته است و بالا رفتن تعداد آنها در تمامی شرکت‌ها مشاهده می‌شود.

جدول زیر نیز سهم تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی کم‌تراکنش و فاقد تراکنش مالی از کارت‌خوان‌های فعال سیستمی هر شرکت ارائه شده است.


سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت


طبق این گزارش به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، پارسیان و کشاورزی بیش‌ترین سهم از کل تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت را در مرداد ۹۹ داشتند.

همچنین به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، صادرات، تجارت، سامان و سپه بیش‌ترین سهم از کل مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت را در مردادماه ۹۹ داشتند.

از دو شکل بالا مشخص است که بانک ملت با سهم ۲۱.۶۷ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۲۳.۰۱ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخس در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.