راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

حذف نسخ فیزیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با تحقق امضای الکترونیکی اسناد

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، طی ابلاغیه‌ای به کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی، همچنین اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون و اصناف ایران، موضوع فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‌های «ب» و «ج» و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی را اعلام کردند.

متن ابلاغیه:

در راستای تسهیل رویه معاملات دولتی و با هدف جایگزینی اسناد الکترونیکی بجای کاغذی و حذف دوباره کاری، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد (پاکت‌های «ب» و «ج») در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است.

به استناد مواد (۶)، (۷) و (۱۲) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نسخ الکترونیکی اسنادی که طبق مقررات ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی مجهز به امضای الکترونیکی شده باشند اصالت داشته و معتبر و مکفی می‌باشند.

با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مُهر الکترونیکی شرکت/ موسسه/ سازمان، امضا و مُهر شده و در سامانه بارگذاری می‌شوند و نیازی به چاپ، امضا و مُهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نیست. شایان ذکر است تدابیر فنی و امنیتی لازم جهت حفاظت از نسخ الکترونیکی امضاءشده تا قبل از جلسه بازگشایی و همچنین جلوگیری از هر گونه تغییر در آن‌ها پس از بازگشایی اتخاذ شده است.

با توجه به اینکه بهره برداری از قابلیت جدید، نیازمند اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز است، به منظور لحاظ کردن فرصت کافی برای اخذ گواهی مذکور، ارسال موازی نسخ فیزیکی اسناد تا پایان مرداد ماه بلامانع خواهد بود، لیکن مقتضی است از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ کلیه پیشنهاددهندگان از ارسال نسخ فیزیکی پاکت‌های «ب» و «ج»، و نیز دستگاه‌ها از پذیرش نسخ فیزیکی خودداری کنند.

سند راهنما و کلیپ آموزشی در وب سایت سامانه به آدرس setadiran.ir لینک «آموزش» – مستندات نحوه امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد؛ پاکت‌های «ب» و «ج» قابل دسترس و مشتمل بر موارد زیر است:

  • نحوه اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز
  • نحوه امضای الکترونیکی اسناد و بارگذاری آن‌ها در سامانه توسط پیشنهاددهندگان
  • نحوه دریافت نسخ الکترونیکی امضاشده و اعتبارسنجی امضای آن‌ها توسط دستگاه‌ها
  • نحوه دسترسی برخط دستگاه‌های نظارتی به نسخ الکترونیکی پس از جلسه بازگشایی پاکت‌ها.

از آنجا که اسناد پاکت‌های مذکور پس از انجام معاملات مورد استفاده دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرند، هماهنگی لازم با دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی برخط کاربران محترم سازمان‌های مذکور به نسخ الکترونیکی اسناد فراهم شده است.

برآورد می‌شود بهره‌برداری از این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰ هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل‌ونقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم‌تر، سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی شود.

منبع مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.