راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

پزشکان به ازای صدور هر نسخه الکترونیکی ۱۰۰ تومان کارمزد پرداخت می‌کنند

نمایندگان مجلس با تصویب بندی سازوکاری را برای الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی و درآمدهای حاصل از آن تعیین کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات بودجه در بخش درآمدی تبصره ۱۷ را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس هزینه خدمات موضوع این حکم (درباره الزام بیمه‌ها به صدور دفترچه‌های الکترونیکی) با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (۱.۰۰۰) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرارداد دریافت می‌شود.

در جریان بررسی این بند پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: «این بند به دنبال الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه و حذف دفترچه کاغذی است تا نسخه‌های الکترونیکی صادر شود. به ازای این نسخه‌ها ۱۰۰ تومان از صاحبان حرف پزشکی و نه بیمار گرفته می‌شود؛ یعنی ۱۰۰ تومان از طبیب برای هر امضای الکترونیکی گرفته می‌شود.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.