راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

نمایندگان مجلس ایرادهای شورای نگهبان به طرح مجازات قمار آنلاین را رفع کردند

بهناز توحیدی / نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (22 آبان‌ماه) برای تأمین نظر شورای نگهبان در طرح مبارزه با قمار و شرط‌بندی اینترنتی، تعاریف «قمار» و «شرط‌بندی» را اصلاح کردند.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با افزایش قمار در فضای مجازی، طرحی برای اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تهیه و تدوین کرد. این مواد در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به بحث قماربازی و دایرکردن قمارخانه می‌پردازند و در صورت تبدیل‌شدن این طرح به قانون، بحث قمار آنلاین هم به قانون مجازات اسلامی اضافه خواهد شد.

این طرح آبان‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا به مواد 705 ،706 ،707 ،708 ،710 و 711 ایرادهایی وارد کرد.

مردادماه سال جاری کمیسیون حقوقی برای تأمین نظر شورای نگهبان ایرادها را رفع کرد و بار دیگر این طرح به شورای نگهبان ارسال شد.

هم‌اکنون این شورا به ماده 705 ایرادهایی وارد کرده و کمیسیون حقوقی بار دیگر اصلاحاتی در این مورد ایجاد کرد.

بر اساس اصلاحات کمیسیون حقوقی و قضایی، تعریف قمار با تغییراتی همراه شد. بر اساس تبصره یک ماده 705 قمار عبارت است از توافق صریح یا ضمنی با هدف بردوباخت که به‌موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

تبصره 2 هم که تعریف شرط‌بندی است، اصلاح شد. بر این‌ اساس شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص فرض وقوع امری خاص که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

البته بر اساس این طرح التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

این طرح بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد و باید دید مورد موافقت این شورا قرار می‌گیرد یا ایراد دیگری به آن وارد می‌کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت