راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

کارگزاری برخط

محمدرضا برزگری، مدیرعامل کارگزاری برخط همپاد کیان از ضرورت تعامل بیمه مرکزی با استارتاپ‌ها می‌گوید / خارج از ضوابط و قواعد عمل نکردیم

در بازار سنتی بیمه کشور تنها ابزار رقابتی‌ شرکت‌ها قیمت ارائه محصولات است. مسئله‌ای پرمناظره که امروز به سبب آن