راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

همایون محبوبی

داستان یک نوآوری

عصر تراکنش ۵۵ و ۵۶؛ همایون محبوبی مدیرعامل فرابوم / سال 1396 بود. به یک جلسه داخلی در شرکت توسن دعوت شدم و