راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

مجید شکوهی

اعجاز کارت اعتباری

مجید شکوهی، مدیرعامل سابق شرکت کارت اعتباری بانک ملی؛ ماهنامه عصر تراکنش / بی‌شک یکی از عواقب نامطلوب شرایط رکود…