راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

علی عبدالهی

دبیر رویداد اینوتکنیک در افتتاحیه این رویداد عنوان کرد / ایجاد پیوند میان صنعت و دانشگاه و ارائه راهکارهای هوشمندانه

علی عبداللهی، عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک و دبیر رویداد اینوتکنیک در ابتدای اولین رویداد از سلسله‌رویدادهای

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در همایش اقتصاد هوشمند مطرح کرد / یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه؛ لازمه پی‌ریزی اقتصاد هوشمند

علی عبداللهی، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه با اشاره به اینکه اقتصاد

در بازدید رئیس‌کل بانک مرکزی از شرکت‌های گروه ملی مطرح شد / 25 پروژه راهبردی تا پایان سال در گروه ملی انفورماتیک به سرانجام خواهد رسید

رئیس‌کل بانک مرکزی برای نخستین بار از شرکت‌های گروه ملی بازدید و از دستاوردها و فعالیت‌های این شرکت در نظام پولی و