راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

بانک صنعت و معدن

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بانک صنعت و معدن به‌موجب مصوبه تاریخ دوم مهرماه ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک‌ها، با اجازه حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و از ادغام بانک‌های اعتبارات صنعتی – توسعه صنعتی و معدنی ایران – توسعه و سرمایه‌گذاری ایران و شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌های ایرانی – صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن تشکیل شد.

در حال حاضر علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن است. بانک صنعت و معدن دارای 60 شعبه در سراسر کشور است.

+ از اینجا درباره بانک صنعت و معدن بیشتر بدانید.

آخرین خبرهای بانک صنعت و معدن را هم در ادامه ببینید.