راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

تعداد کارت‌خوان‌های سپ به نیم میلیون رسید

تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان نصب شده توسط شرکت سپ در ایران از مرز نیم میلیون دستگاه گذشت. دستگاه‌های کارت‌خوان شرکت پرداخت الکترونیک سامان در پایان سال ۹۲ تعداد ۲۶۰۶۳۷ هزار دستگاه بود که در کمتر از ۲ سال، در دی ماه ۱۳۹۴ به ۵۰۳۵۸۱ هزار دستگاه افزایش یافته است.

نمودار رشد دستگاه‌های کارتخوان شرکت سپ که به مناسبت 500 هزارتایی شدن توسط این شرکت منتشر شده است
نمودار رشد دستگاه‌های کارتخوان شرکت سپ که به مناسبت ۵۰۰ هزارتایی شدن توسط این شرکت منتشر شده است

با این رشد، می‌توان گفت که دستگاه‌های کارت‌خوان نصب شده توسط شرکت پرداخت الکترونیک سامان در کمتر از ۲ سال رشد ۹۳ درصدی داشته است که از لحاظ وضعیت بازار می‌توان آن را دستاورد قابل توجهی برای این شرکت دانست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.