راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

سودآور‌ترین و بدهکار‌ترین بانک‌ها: کی بیشتر از همه پول پارو می‌کند؟

ایسنا نوشت:

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده بانک ملت از نظر شاخص سودآوری، موسسه مالی و اعتباری مهر از نظر شاخص نسبت بدهی و بانک ملی از نظر شاخص‌های دارایی و اشتغال رده‌های نخست را در بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به خود اختصاص داده‌اند.

براساس رده‌بندی که از سوی سازمان مدیریت صنعتی کشور بر پایه سال مالی ۸۸ انجام شده بانک‌های ملت، پارسیان و ملی به ترتیب رده‌های اول تا سوم را در بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور از نظر شاخص سودآوری به خود اختصاص داده‌اند.

از نظر شاخص نسبت بدهی موسسه مالی و اعتباری مهر، بانک ملت و بانک کشاورزی اول تا سوم شدند. نسبت بدهی حاصل تقسیم جمع کل بدهی‌ها بر جمع کل دارایی‌هاست. نسبت بدهی بالا‌تر از یک نشان می‌دهد که یک شرکت بدهی‌هایش بیشتر از داریی‌هایش است. بانک‌ها و موسسات اعتباری با نسبت بدهی بالای 0.9 توان مالی کمتری در بازپرداخت بدهی خود دارند.

از نظر شاخص میزان دارایی نیز بانک‌های ملی، ملت و صادرات اول تا سوم شدند. ضمن این‌که از نظر شاخص اشتغال نیز به ترتیب بانک‌های ملی، صادرات و ملت رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

رده‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور از نظر شاخص سودآوری (میلیارد ریال) به شرح زیر است:

۱- بانک ملت، ۴۷۲۱

۲- بانک پارسیان، ۴۵۴۹

۳- بانک ملی، ۴۲۹۸

۴- بانک صادرات، ۳۸۶۹

۵- بانک تجارت، ۳۶۵۷

۶- بانک پاسارگاد، ۳۳۸۴

۷- بانک اقتصاد نوین، ۲۵۷۷

۸- بانک صنعت و معدن، ۲۰۴۲

۹- بانک کارآفرین، ۱۹۰۳

۱۰- موسسه مالی و اعتباری مهر، ۱۶۱۲

۱۱- بانک مسکن، ۱۴۵۷

۱۲- بانک سپه، ۱۴۴۱

۱۳- بانک سینا، ۸۴۵

۱۴- بانک سرمایه، ۷۷۷

۱۵- بانک کشاورزی، ۵۹

 

رده‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور از نظر شاخص نسبت بدهی (مرتبه) به شرح زیر است:

۱- موسسه مالی و اعتباری مهر، ۰. ۹۷

۲- بانک ملت، ۰. ۹۶

۲- بانک کشاورزی، ۰. ۹۶

۳- بانک تجارت، ۰. ۹۵

۳- بانک مسکن، ۰. ۹۵

۴- بانک اقتصاد نوین، ۰. ۹۴

۴- بانک صادرات، ۰. ۹۴

۵- بانک ملی، ۰. ۹۳

۵- بانک پارسیان، ۰. ۹۳

۶- بانک سپه، ۰. ۹۲

۶- بانک سینا، ۰. ۹۲

۷- بانک کارآفرین، ۰. ۸۹

۷- بانک پاسارگاد، ۰. ۸۹

۸- بانک سرمایه، ۰. ۸۶

۹- بانک صنعت و معدن، ۰. ۷۳

 

رده‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور از نظر شاخص دارایی (میلیارد ریال) به شرح زیر است:

۱- بانک ملی، ۶۴۲۵۵۴

۲- بانک ملت، ۵۵۷۹۴۶

۳- بانک صادرات، ‌۴۸۱۰۱۰

۴- بانک تجارت، ۳۸۱۰۷۲

۵- بانک مسکن، ۲۴۳۹۱۸

۶- بانک سپه، ۲۲۸۸۰۱

۷- بانک پارسیان، ۲۱۹۷۳۵

۸- بانک کشاورزی، ۲۱۰۰۸۸

۹- بانک صنعت و معدن، ۱۲۵۳۴۰

۱۰- بانک پاسارگاد، ۱۲۳۷۰۸

۱۱- بانک اقتصاد نوین، ۱۱۲۸۳۳

۱۲- موسسه مالی و اعتباری مهر، ۱۰۴۹۷۷

۱۳- بانک کارآفرین، ۳۷۶۱۸

۱۴- بانک سینا، ۳۵۸۷۹

۱۵- بانک سرمایه، ۳۱۳۶۱

 

رده‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور از نظر شاخص اشتغال (نفر) به شرح زیر است:

۱- بانک ملی، ۵۶۵۲۳

۲- بانک صادرات، ۲۹۲۱۸

۳- بانک ملت، ۲۴۷۳۷

۴- بانک سپه، ۲۳۰۸۴

۵- بانک تجارت، ۲۱۲۳۶

۶- بانک کشاورزی، ۱۶۵۲۴

۷- بانک مسکن ۱۴۵۸۵

۸- موسسه مالی و اعتباری مهر، ۹۲۷۷

۹- بانک پارسیان، ۴۴۸۲

۱۰- بانک صنعت ومعدن، ۴۰۸۷

۱۱- بانک پاسارگاد، ۳۸۹۹

۱۲- بانک اقتصاد نوین، ۳۲۰۸

۱۳- بانک سینا، ۲۰۶۷

۱۴- بانک کارآفرین، ۱۳۵۰

۱۵- بانک سرمایه، ۱۱۷۱

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.