راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۱۱ [اینفوگرافی]

فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیای ما را دگرگون کرده است. هر روز که می‌گذرد امکانات بیشتری برای استفاده از اطلاعات و ارتباطات موثر در اختیار ما قرار می‌گیرد. این فناوری‌ها پایه و اساس خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک هستند. در واقع هر چه که یک کشور یا یک منطقه از نظر فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور توسعه یافته‌تری باشد در زمینه استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک هم پیشروتر خواهد بود. در اینفوگرافی این متن وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۱۱ مشخص شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.