راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

ضوابط بهره‌برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و غیرنقدی ابلاغ شد / الزام بانک‌ها به جلوگیری از شبیه‌سازی عملیات خرید در کیوسک‌های غیرنقدی

بانک مرکزی «ضوابط بهره‌برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. طبق این ضوابط که دو ماه بعد از ابلاغ لازم‌الاجراست، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از تعریف کارت پیش‌فرض روی خودپردازهای غیرنقدی و فروش، اجاره یا واگذاری دستگاه خودپرداز اختصاصی و خودپرداز غیرنقدی منع شده‌اند. همچنین، نظارت مؤسسه اعتباری بر این دو دستگاه باید به‌گونه‌ای باشد که شبیه‌سازی عملیات خرید در آنها غیرممکن شود.

با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و اصلاح نظام کارمزد، نظارت بر کارت‌خوان‌ها بیشتر از قبل شد. در پی این اتفاق، تمایل برخی صاحبان مشاغل به استفاده از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و غیرنقدی زیاد شد و در مواردی دیده شد که از این ابزارها برای فرار از مالیات و کارمزد استفاده می‌کنند.

اکنون بانک مرکزی ضوابط بهره‌برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی در نظام پرداخت کشور را به شبکه بانکی ابلاغ کرده که طبق آن وظایفی برای مؤسسات اعتباری در قبال این دستگاه‌ها تعریف شده است.

این ضوابط به مؤسسه اعتباری این اجازه را داده تا خودپردازهای اختصاصی را به تشخیص بانک یا بنا به‌ درخواست اشخاص حقوقی زیرمجموعه مؤسسه اعتباری که دارای تأیید صلاحیت امنیتی از مراجع ذی‌ربط است و صرفاً در اماکنی که مورد بهره‌برداری عمومی است، نصب کند.


ممنوعیت بانک‌ها از فروش یا اجاره کیوسک غیرنقدی


همچنین مؤسسه اعتباری مجاز است دستگاه خودپرداز غیرنقدی را صرفاً در مکان شعب، باجه‌های خود و شرکت‌های فناوری تابعه خود یا در اماکنی که مورد بهره‌برداری عمومی است، نصب کند.

بانک مرکزی مؤسسه اعتباری را از فروش، اجاره یا واگذاری دستگاه خودپرداز اختصاصی و خودپرداز غیرنقدی به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی منع کرده است.

علاوه بر این، مؤسسه اعتباری موظف است انجام تراکنش مجاز توسط دستگاه خودپرداز غیرنقدی و دستگاه خودپرداز اختصاصی را مطابق جدول تراکنش‌های مجاز تنظیم کند. در این زمینه، مؤسسه اعتباری باید دستگاه‌های یادشده را به لحاظ نرم‌افزاری به‌گونه‌ای تنظیم کند که هرگونه تغییر در نوع تراکنش مغایر با جدول تراکنش‌های مجاز نباشد و با اعمال هرگونه تغییر نرم‌افزاری در دستگاه خودپرداز غیرنقدی و دستگاه خودپرداز اختصاصی به‌منظور شبیه‌سازی عملیات خرید غیرممکن شود.

همچنین مؤسسه اعتباری باید تمهیدات لازم به‌منظور عدم امکان ثبت کارت مقصد پیش‌فرض در عملیات انتقال وجه کارت‌به‌کارت از طریق دستگاه خودپرداز غیرنقدی و دستگاه خودپرداز اختصاصی را اتخاذ کند.

طبق این گزارش، مؤسسه اعتباری باید طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه، در خصوص ارزیابی تمامی دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی متصل به سوئیچ کارت خود و انطباق وضعیت مالکیت و تراکنش‌های انجام‌شده توسط دستگاه‌های مزبور متناسب با مفاد مقرره جاری و قطع خدمات دستگاه‌های فاقد شرایط متناسب با این ضوابط اقدام کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.