راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مدیر نوآوری و تحقیقات شرکت ملی انفورماتیک خبر داد / مستند خروج نخستین طرح از سندباکس بانک مرکزی تدوین شد

طبق اعلام مدیر نوآوری، طرح، تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک نخستین طرح پذیرفته‌شده در سندباکس بانک مرکزی، در حال طی مراحل پایانی برای فعالیت در محیط واقعی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، سید جعفر مرتضویان، مدیر نوآوری و تحقیقات راهبردی این شرکت در خصوص آخرین وضعیت طرح‌های خروجی از محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: «مستند تصمیم در خصوص یکی از طرح‌های پذیرفته‌شده در دور اول پذیرش طرح‌های سندباکس که توسط تیم نظارت در طی شش ماه مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته بود، تدوین شده است.»

به گفته مرتضویان، تیم نظارت سندباکس در طی مدت حضور طرح در سندباکس، ضمن بررسی فرایندهای عملیاتی طرح با اخذ گزارش‌های عملیاتی و کنترلی، مجموعه مخاطراتی که ممکن است از ناحیه این طرح متوجه اکوسیستم پولی و بانکی کشور شود را مورد بررسی قرار داده است.

بر این اساس پس از ارائه گزارش جمع‌بندی تیم نظارت بر طرح‌های سندباکس به کمیته فنی-تخصصی، گزارش مذکور طی چندین جلسه در کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتاً پیشنهاد نهایی در خصوص راهکار مناسب جهت خروج این طرح از سندباکس و ادامه فعالیت در محیط واقعی، جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به شورای راهبری سندباکس ارسال شد.

او تصریح کرد: «این تصمیم با توجه به مقررات فعلی و مخاطرات شناسایی‌شده در خصوص طرح مذکور، تدوین شده و پس از تأیید شورای راهبری سندباکس قابلیت اجرا خواهد داشت.»

منبع روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.