راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک مرکزی نحوه محاسبه دارایی‌های ثابت را تغییر داد / تعیین سقف 30 درصدی دارایی‌ ثابت برای موسسات اعتباری

بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای نسخه اصلاحی دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، تحصیل و تملک ارادی هرگونه دارایی‌های ثابت غیربانکی توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته، ممنوع بوده و همچنین سقف نسبت دارایی‌های ثابت نیز معادل 30 درصد تعیین شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: «ضوابط مذکور بنا به تغییر شرایط و اقتضائات محیطی و ایضاً تکالیف مقرر در اسناد بالادستی مبنی بر لزوم عدم تحصیل و نگهداری دارایی‌های ثابت غیربانکی توسط شبکه بانکی کشور، مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه مذکور در جلسه مورخ ۲۲‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.»

طبق این دستورالعمل تحصیل و تملک ارادی هرگونه دارایی‌های ثابت غیربانکی توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته، ممنوع شده است.

همچنین در نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت، تغییراتی اعمال شده، به نحوی که سود انباشته از موارد کاهنده مخرج کسر حذف شده و وثایق تملیکی نیز در صورت کسر محاسبه نمی‌شود و باید در چهارچوب ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری واگذار شوند.

همچنین سقف نسبت دارایی‌های ثابت نیز معادل 30 درصد تعیین شده و در صورتی که مؤسسه اعتباری، حد مجاز را نقض کند، تحصیل و تملک هرگونه دارایی‌های ثابت بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبیق خود با سقف مجاز مربوط ممنوع شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.