راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

آمار وام‌دهی بانک‌ها در هفت‌ماهه سال جاری / رشد ۱۶.۵درصدی نسبت به سال گذشته

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور تا پایان مهر امسال ۱۶.۵ درصد بیشتر از پایان سال قبل وام پرداخت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، طبق اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا پایان مهرماه امسال، معادل ۴۱۲۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با رشد ۱۶.۵درصدی همراه شده است.

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰.۴ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۳۷.۸ درصد و فروش اقساطی با ۱۴.۲ درصد است.

از نظر عددی نیز در پایان مهرماه سال جاری ۴۲۸.۳ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند سال گذشته، ۳۸.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.


بانک‌های تجاری چقدر وام دادند؟


از سوی دیگر، بانک‌های تجاری در کل ۸۶۴.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که رشد ۱۶.۱درصدی داشته و سهم وام‌های قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۱۱۰.۹ هزار میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی بانک‌های تجاری در پایان سال گذشته ۲۷.۸ درصد افزایش یافته است.

گفتنی است ۱۲.۸ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. در بانک‌های تجاری کشور نیز سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به تسهیلات مرابحه با ۳۶.۳ درصد معادل ۳۱۳.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. 

علاوه بر این، ۱۷ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۱۴۶.۵ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه به تسهیلات فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل ۱۵۲.۹ میلیارد تومان بوده است.

به طور کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان مهرماه امسال به مرابحه، فروش اقساطی و قرض‌الحسنه اختصاص یافته است.


بانک‌های تخصصی چقدر وام قرض‌الحسنه دادند؟  


همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات تا پایان مهرماه سال جاری نشان‌دهنده این است که تسهیلات اعطایی با ۲۱.۲ درصد افزایش به عدد ۶۰۶.۶ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی معادل ۳۴.۸ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش ۳۶.۷درصدی در مقایسه با پایان سال قبل مواجه شده است.

گفتنی است ۵.۷ درصد از وام‌های بانک‌های تخصصی را قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد. بزرگ‌ترین بخش تسهیلات پرداخت‌شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود؛ به نحوی که در پایان مهرماه امسال ۳۳.۹ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۲۰۵.۷ هزار میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفند پارسال ۱۸۸.۱  هزار میلیارد تومان بوده است.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند؛ به نحوی که ۲۰.۹ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان مهرماه امسال به میزان ۱۲۶.۶ هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.


عملکرد بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در وام‌دهی 


طبق این گزارش، بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در پایان مهرماه امسال نشان می‌دهد که تسهیلات این بانک با ۱۵.۶ درصد رشد به رقم ۲۶۵۴.۸ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم تسهیلات قرض‌الحسنه از این میزان تسهیلات ۱۰.۶ درصد (۲۸۲.۵ هزار میلیارد تومان) بوده که اعطای این نوع تسهیلات در این نوع بانک‌ها در پایان مهر امسال ۴۳.۵ درصد رشد داشته است.

همچنین، ۴۲.۸ درصد کل اعتبارات ارائه‌شده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک، رقم ۱۱۳۵.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت