راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

آیین‌نامه سوئیچ خزانه ابلاغ شد

وزارت امور اقتصاد و دارایی در راستای اجرای ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی کشور، توسعه خدمات دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری در وصول درآمدهای دولت، دستورالعمل اجرایی نحوه وصول درآمدهای مندرج در قوانین بودجه‌های سنواتی با استفاده از سامانه دریافت الکترونیکی وجوه دولتی (سوییچ خزانه) را توسط معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور تهیه کرده است.

با مراجعه به سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل خزانه آیین نامه اجرایی سوئیچ خزانه ابلاغ شده توسط وزیر را میتوانید مشاهده کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.