راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

هفتادوهفتمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد / رشد مثبت تعداد و مبلغ تراکنش در آبان‌ماه ۱۴۰۰

هفتادوهفتمین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد. در آبان‌ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۳.۲۸۱ میلیون تراکنش با ارزش ۶.۶۷۷ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مهرماه رشد ۰.۲۹ درصدی در تعداد و ۱۱.۸۶ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در آبان ۱۳۹۹ و مدت مشابه سال گذشته به همراه درصد تغییرات آن را نمایش می‌دهد.

عنوان فصل

جدول زیر همچنین حاوی آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در آبان ۱۴۰۰و مدت مشابه سال گذشته به همراه درصد تغییرات آن است. ارقام این جدول نشان می‌دهد تراکنش‌های آبان ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال ۱۳۹۹ از نظر تعدادی ۱۸/۹۰ درصد و از نظر ریالی ۵۲/۴۶ درصد رشد داشته است.

عنوان فصل

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به مهرماه رشد ۱/۳۶درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد علت این تغییر، افزایش ۱/۳۰ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در آبان ۱۴۰۰ نسبت به مهر رشد ۲/۰۱ درصدی را تجربه و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱/۰۵درصدی همراه بوده است.

عنوان فصل

آمار سهم بازار هر یک از ابزارها نیز به شرح زیر است.

عنوان فصل

عملکرد ماهیانه شرکت‌های پرداختی


در این بخش از گزارش سعی شده تا با مطالعه شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌ها در کل و همچنین به تفکیک هر یک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شود.

عنوان فصل

در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها،  شرکت پرداخت الکترونیک سامان از  شرکت به‌پرداخت ملت  پیشی گرفت و با سهم ۲۰/۴۵ درصدی جایگاه اول را به خود اختصاص داد. در مؤلفه سهم مبلغی به‌پرداخت ملت با اختصاص رقم ۱۹/۲۵ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این ماه، اختلاف سهم مبلغی پرداخت الکترونیک سامان؛ دومین شرکت بازار با رتبه اول حدود یک درصد است. این شاخص در مؤلفه تعدادی نیز معادل ۰/۱۰ درصد است.

مقایسه دو شکل فوق با شکل‌های مشابه در گزارش مهرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در مؤلفه تعداد تراکنش‌ها میان دو شرکت پرداخت الکترونیک سامان و به‌پرداخت ملت جابه‌جایی اتفاق افتاده و در مؤلفه مبلغی نوسانات ناچیز بوده و در ترتیب شرکت‌ها تغییری ایجاد نشده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارت‌خوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با افزایش ۰/۳۵ درصدی به شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد تعلق دارد. همچنین شرکت پرداخت الکترونیک سامان در ابزار پذیرش اینترنتی با افزایش ۶/۳۱ درصدی و در ابزار پذیرش موبایلی با افزایش ۲/۳۶ درصدی، دارای بیشترین تفاضل است.


سهم بازار بانک‌های پذیرنده


این شاخص گستره فعالیت هر یک از بانک‌ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‌های پشتیبانی‌شده در شبکه شاپرک را نشان می‌دهد.

عنوان فصل

 بانک ملت با سهم 20/10 درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۱۹/۲۲درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.