راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

در باب اهمیت ویدیو ژورنالیسم در صنعت بانکداری

[رضا قربانی | راه پرداخت]

جذابیت در تبلیغات، ارتباطات، روابط عمومی و به طور کلی در رسانه‌ها اصلی است که فعالان این حوزه توافق نسبی بر سر آن دارند. اختلاف ممکن است در آن چه که بعد از جذابیت نهفته باشد، و گرنه کمتر کسی است که در خود جذابیت شک و تردیدی داشته باشد. رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها برای تاثیرگذاری و موفقیت باید جذابیت داشته باشند. باید بتوانند پیام‌های جذاب منتشر کنند و آن را به دست کسانی که مخاطب آن هستند به آسان‌ترین شیوه ممکن برسانند. واقعیت اما این است که جذابیت در رسانه‌های ما ممفهومی فراموش شده است. مخصوصا زمانی که با رسانه‌های تخصصی سر و کار داریم، جذابیت درجه توجه پایین‌تری هم دارد . در حالی که تمامی پیام‌های رسانه‌ای باید سه رکن فرم و محتوی و تکنیک را هم‌زمان داشته باشند. اگر پیامی بدون رعایت ساختار و فرم مناسب و بدون استفاده از تکنیک‌های مناسب عرضه شود، فرصت چندانی برای دیده شدن نخواهد یافت.

در این میان و با دستاوردهای فناوری گوناگون، نسل جدید، پیشگام استفاده از فناوری‌های گوناگون ارتباطی هستند. در این میان آن چیزی که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته خود محتوی است. فرم بدون محتوی یک بازی است و وقت مخاطبان را خواهد گرفت. پیام‌های رسانه‌ای موفق برای تاثیرگذاری باید هم‌زمان و با تاکید بر محتوی و فرم و تکنیک تولید و عرضه شوند. پیران و خردمندان توجه فراوانی به محتوی دارند و جوانان توجه فراوانی به فرم و تکنیک. حالت مطلوب این است که ارتباط مناسبی بین این سه مفهوم برقرار شود.

ما در راه پرداخت تلاش خواهیم کرد، برای تولید و عرضه محتواهای تخصصی در زمینه بانکداری و پرداخت الکترونیک بیش از پیش از فناوری‌های نوین بهره ببریم. در این میان تلاش خواهیم کرد توجه بیشتری به اصول ویدیو ژورنالیسم داشته باشیم. تصاویر و فیلم بیشتری استفاده خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم بیشتر از آن که بنویسیم، نشان دهیم. در همین راستا از روزهای گذشته تلاش کردیم صفحه چندرسانه‌ای‌مان را پربار کنیم ودر ادامه تغییراتی در بخش‌های دیگر ایجاد خواهیم کرد. ما را با نظرات خود راهنمایی کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.