راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مالیات خریداران بیش از 5 سکه در سال 2 برابر شد

مبالغ مالیات از خریداران سکه در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از دوبرابر افزایش داشته‌است.

بررسی جزئیات اخذ مالیات از خریداران سکه از بانک مرکزی در سال گذشته نشان‌می‌دهد، مالیات مشمولان سخت‌گیرانه‌تر شده‌؛ چراکه هم از تعداد خرید سکه‌هایی که از مالیات معاف می‌شوند کم شده، هم مبالغ مالیات افزایش پیدا کرده‌است.

به گزارش ایسنا، بنابر قانون مالیات‌های مستقیم، خریداران سکه از بانک مرکزی بین سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مکلف به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات شدند. اکنون سازمان امور مالیاتی چگونگی و میزان دریافت مالیات از خریداران سکه در سال گذشته را اعلام کرده است:

طبق این قانون، تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر ۱۰۵ قطعه سکه اقدام کرده‌اند، باید تا پایان خرداد سال جاری، مالیات متعلقه را بپردازند. اما کسانی که تا پنج عدد سکه در این زمان خریده باشند، از این مالیات معاف هستند. 


با خرید 10 سکه، چقدر مالیات می‌دهیم؟


میزان مالیات درنظرگرفته شده برای این افراد حاکی از آن است که نسبت به مازاد پنج تا ۱۵ سکه به‌ازای هر قطعه سکه باید ۹۶۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود. این‌گونه که اگر شخصی در سال گذشته ۱۰ عدد سکه از بانک مرکزی خریده باشد، باید معادل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات بپردازد.

همچنین، نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ سکه، به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود که اگر فردی ۲۰ سکه از بانک مرکزی خریده باشد، باید به میزان ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات دهد و نسبت به مازاد ۲۵ تا ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود. خریدار ۶۵ سکه در سال گذشته از بانک مرکزی باید معادل ۱۰۴ میلیون تومان مالیات بپردازد.

مشمولان این مالیات اگر مالیات خود را تا پایان خردادماه امسال نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به‌ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد جریمه اضافه می‌شود.

علاوه براین، مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به‌صورت کامل تا پایان خرداد سال جاری ندارند، مالیات آنها حداکثر تا چهار ماه به‌صورت مساوی قسط‌بندی می‌شود. به این صورت که خریدار ۱۰ سکه با مالیات ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی باید طی چهار ماه معادل دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مالیات بدهد.


کاهش سکه‌های معاف از مالیات


بررسی جزئیات مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیانگر این است که مبالغ در نظر گرفته شده برای سال گذشته سنگین‌تر شده است. اینگونه که در سال ۱۳۹۸ خریداران ۱۰ سکه معاف از مالیات بودند، اما در سال گذشته خریداران پنج سکه از بانک مرکزی معاف هستند و در سال ۱۳۹۸ کسانی که بیش از ۱۰ تا ۳۰ سکه خریده بودند باید ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر سکه می‌دادند، درحالیکه خریداران پنج تا ۱۵ سکه در سال گذشته باید ۹۶۰ هزار تومان به ازای هر سکه بپردازند.

همچنین در سال ۱۳۹۸، نسبت به مازاد ۳۰ تا ۵۰ سکه به ازای هر قطعه سکه ۵۲۰ هزار تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شدند و نسبت به مازاد ۵۰ تا ۱۸۵ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه معادل ۶۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع برای آن‌ها محاسبه می‌شد.


افزایش ۲ برابری مالیات خرید سکه


این افزایش درحالی است که، خریداران سکه در سال ۱۳۹۷ تا ۲۰ سکه از پرداخت مالیات معاف بوده و نسبت به مازاد ۲۰ تا ۶۰ سکه به ازای هر سکه معادل ۱۵۰ هزار تومان و به مازاد ۶۰ تا ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه باید ۲۰۰ هزار تومان مالیات می‌پرداختند. همچنین نسبت به مازاد ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، به‌ازای هر سکه مکلف به پرداخت ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع بودند.

مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ 

تعداد سکه خریداری شدهمیزان مالیات به ازای هر سکه
20معاف از مالیات
۲۰ تا ۶۰۱۵۰ هزار تومان
۶۰ تا ۱۰۰۲۰۰ هزار تومان
۱۰۰ تا ۲۰۰۲۵۰ هزار تومان

مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸

تعداد سکه خریداری شدهمیزان مالیات به ازای هر سکه
۱۰معاف از مالیات
۱۰ تا ۳۰۴۰۰ هزار تومان
۳۰ تا ۵۰۵۲۰ هزار تومان
۵۰ تا ۱۸۵۶۵۰ هزار تومان

مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹

تعداد سکه خریداری شدهمیزان مالیات به ازای هر سکه
۵معاف از مالیات
۵ تا ۱۵۹۶۰ هزار تومان
۱۵ تا ۲۵یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان
۲۵ تا ۱۰۵یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
منبع ایسنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.