راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

محمد سلطانی فر: اول ایجاد خدمات بعد تبلیغات

دکتر محمد سلطانی فر، استاد دانشگاه نگاهی انتقادی به تبلیغات بانکداری الکترونیک دارد و به خبرنگار راه پرداخت می‌گوید: «تا زمانی که احساس می‌کنیم از خدمات دائم و همیشگی پرداخت الکترونیک برخوردار نشده‌ایم حق نداریم درباره این خدمات تبلیغ کنیم.»

سلطانی فر در خصوص نقطه مشترک روابط عمومی الکترونیک و بانکداری الکترونیک گفت: «مهمترین بحثی که به عنوان نقطه مشترک بین روابط عمومی و بانک است، حوزه مخاطب است. این دو فضا، فضایی است که باید نسبت به همدیگر به خوبی جور شوند. به همین جهت عنصر مخاطب و مشتری می‌تواند نقطه مشترکی باشد تا بانکداری را به صورت الکترونیک و روابط عمومی را به صورت الکترونیک به یکدیگر متصل کند. ارائه خدمات خوب، سریع و کارا در حوزه روابط عمومی و بانکداری اگر بتوانند از هم به گونه‌ای استفاده کنند تا با شناخت مخاطب تاثیرگزاری داشته باشند به خوبی می‌توانند این فضا را ایجاد کنند.

وی در جواب به این سوال که تبلیغات در حوزه پرداخت الکترونیک تاثیر مثبتی خواهد داشت یا منفی گفت: «حتما تاثیر مثبت دارد. باعث می‌شود تا مردم این خدمات و فضا را ببینند چون دیده نشدن این خدمات و فضا تاثیر منفی دارد. نکته مهم این است که وقت مردم درباره خدمات الکترونیک می‌شنوند و سپس مراجعه می‌کنند و می‌بینند که این خدمت هنوز امکان‌پذیر نیست به شدت سرخورده می‌شوند و خود فضای تبلیغاتی نیز دچار یک ضدتبلیغ می‌شود. به همین جهت تا زمانی که احساس می‌کنیم از خدمات دایم و همیشگی برخوردار نشدیم حق نداریم درباره این خدمات تبلیغ کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.