راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارش دوسالانه عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۸ منتشر شد

گزارش دوسالانه عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۸ در چهار فصل، دستاوردها و فعالیت‌های سازمان، عملکرد دوسالانه هیات‌مدیره دوره پنجم، عملکرد، فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون‌ها و گزارش آماری عملکرد دبیرخانه و دیگر ارگان رسمی سازمان منتشر شد.

این گزارش، بیان‌گر خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام‌شده در کل سازمان (اعم از هیات‌مدیره، کمیسیون‌ها و دبیرخانه) بوده و تلاش می‌کند تصویر روشن‌تری از اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده و همچنین مسیر پیش‌رو به‌دست دهد.

در فصل اول این گزارش، دستاوردها و فعالیت‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ۱۲ محور تشریح شده است، که هر محور نام‌گذاری شده و توضیح مخصری در خصوص هر محور است.

فصل دوم، عملکرد دوسالانه هیات‌مدیره دوره پنجم شامل مجموع جلسات، مصوبات و مشارکت اعضا را در خود جای داده است.

در فصل سوم، علاوه بر عملکرد آماری کمیسیون‌ها، عملکرد هر کمیسیون شامل محدوده فعالیت، اهداف، دستاوردها و کارگروه‌ها نیز ارائه شده است.

در فصل چهارم، گزارش‌های متنوع و آماری از دبیرخانه سازمان، عضویت، مالی، اخبار و اطلاع‌رسانی، شورای انتظامی، شورای انتظامی تجدیدنظر و مرکز داوری ارائه شده است.

منبع روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.