راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارش فروردین ماه ۱۳۹۹ شاپرک منتشر شد / تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرکی همچنان روند کاهشی دارد

شماره ۵۸ «گزارش اقتصادی شاپرک»، بولتن تخصصی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، حاوی اطلاعاتی از وضعیت پرداخت الکترونیک کشور در فروردین ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.

گزارش شماره ۵۸ «گزارش اقتصادی شاپرک» در پنج بخش اصلی بر موضوعاتی چون «جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی»، «شاخص‌های عملکردی شاپرک در فروردین ماه ۱۳۹۹»، «کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی»، «بررسی عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» و «بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده» متمرکز شده است.

در فروردین ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱,۹۲۲ میلیون تراکنش با ارزش ۱,۹۷۹ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اسفند ماه رشد منفی ۱۵/۷۴ درصدی در تعداد و منفی ۳۹/۷۱ درصدی در ارزش ریالی داشته است. با این وجود تراکنش‌های فروردین ۱۳۹۹ به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۸ از نظر تعدادی ۵/۱۹ درصد بوده و این در حالی است که این تفاوت در مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۶ درصد گزارش شده بود. همچنین از نظر مبلغ، تراکنش‌های فروردین ۷/۸۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. البته در این میزان باید تورم سالانه را نیز لحاظ کنیم.

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به اسفند ماه رشد ۰/۵۴ درصدی را تجربه کرده‌اند. در این میان ابزار پذیرش اینترنتی رشد ۰/۸۲ درصدی، ابزار پذیرش موبایلی رشد ۰/۲۴ درصدی و کارتخوان فروشگاهی رشد ۰/۵۵ درصدی داشته است.

در فروردین ۱۳۹۹، کارتخوان فروشگاهی حدود ۸۹ درصد از تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است. ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی پس از این ابزار با حدود ۶ و ۵ درصد رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص‌ داده‌اند. این رقم در مقایسه با سال قبل توانسته یک درصد سهم بازار بیشتری را به خود اختصاص دهد.

بر اساس آمار اسفندماه ۱۳۹۸ سهم ابزار پذیرش موبایلی ۳.۹۹ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی ۵.۰۵ و کارت‌خوان فروشگاهی ۹۰.۹۷ درصد بوده است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۷ سهم ابزار پذیرش موبایلی ۵.۵۱ درصد بوده و ابزار پذیرش اینترنتی ۵.۴۳ بوده است. سهم کارت‌خوان فروشگاهی نیز ۸۹.۰۶ درصد بوده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در فروردین ۱۳۹۹ ماه با کاهش ۲۳/۳۰ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۳۶۶/۶۶ میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش ۰/۴۸ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۶/۴۰ میلیون ریال به ازای هر ابزار در فروردین ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نزدیک به ۱۸۴/۷۱ میلیون ریال است که این میزان نسبت به ماه گذشته ۱۵۴/۵۹ میلیون ریال کاهش را تجربه کرده است.

در فروردین ۱۳۹۹، ۸۴/۷۳ درصد از خدمات شاپرک، مربوط به خرید کالا و خدمات بوده و این میزان نسبت به ماه گذشته افزایش شش صدم درصدی داشته است.

سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاه‌های در فروردین ماه ۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب ۱/۹۹ و  ۷/۹۴ درصد کاهش داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در فروردین ماه ۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب ۱/۰۲ و  ۷/۷۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

طبق این گزارش به‌ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان، آسان پرداخت پرشین و ایران کیش بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌های شاپرکی در فروردین ماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.

به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و ایران‌ کیش بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در فروردین ماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.

براساس آمار منتشرشده در این گزارش به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، سپه، صادرات،  کشاورزی و پارسیان بیشترین سهم پذیرندگی از کل تعداد تراکنش‌های شاپرکی را در فروردین ماه ۱۳۹۹ داشته‌اند.

به ترتیب بانک‌های ملت، ملی، سپه، صادرات، کشاورزی و پارسیان بیشترین سهم پذیرندگی از کل مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را در فروردین ماه ۹۹ داشته‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.