راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

محور مقالات ششمین همایش فناوری اطلاعات اعلام شد

محور مقالات ششمین همایش ارتباطات‌وفناوری‌اطلاعات که با موضوع «خلاقیت‌ونوآوری‌ در سرویس و محتوی» اسفندماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود، اعلام شد.

دبیر کمیته علمی ششمین همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح محورهای اصلی این همایش اظهار داشت: «سرویس‌ها و محتوای قابل ارائه با تأکید بر مشتری‌ مداری» به عنوان اولین محور مقالات در نظر گرفته شده که شامل زیربخش‌هایی شامل سرویس‌های باند پهن، چالش‌ها، امکانات مورد نیاز، ویژگی‌ها، نیازمندی‌های مقرراتی، رایانش ابری و الزامات آن با رویکردی مبتکرانه، سرویس‌های بانکی، رسانه‌ای مرتبط با صداوسیما، زیرساختی و نحوه ارائه نوآوری در راستای بهبود خدمت‌رسانی به مشتریان و جامعه، بهینه‌سازی سرویس‌ها و خدمات ICT در سطح کشور با توجه به اقدامات انجام شده، مشتری‌مداری در ارائه سرویس و محتوی و بررسی وضعیت ارائه محتوی در کشور، نیازسنجی، کشش فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.

مهندس علی سپهری‌راد افزود: محور دوم به موضوع «ارائه‌دهندگان سرویس و محتوی» اختصاص یافته که شامل ریزموضوعاتی از جمله تبیین نقش شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورها، PAP‌ها، صداوسیما، بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و… در ارائه خدمات یکپارچه و متنوع به مشتریان و نقش سایر حوزه‌های درگیر با فناوری اطلاعات و ارتباطات از منظر استانداردسازی، فیلترینگ، امنیت و… است.

دبیر کمیته علمی ششمین همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات «بسترهای ارائه سرویس» را موضوع محوری سوم این همایش عنوان کرد و ادامه داد: در این زمینه، سرویس‌های قابل ارائه بر بستر بی‌سیم با هدف تسهیلات و تنوع بیشتر برای مشتریان، اینترنت و اینترانت، نقاط ضعف و قدرت، سرویس‌های قابل ارائه بر روی این بسترها، زیرساختهای مبتنی بر معماری IMS، مقوله‌های مربوط به IPv6 و… و معرفی بسترهای مناسب و قابل توسعه برای ارائه نوآوری و ابتکار در ارائه سرویس و محتوی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی افزود:«تنظیم مقررات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات» محور چهارم مقالات این همایش است که موضوعات راهکارهای بهبود چارچوب‌های تنظیم و مقرراتی در راستای ارائه سرویس‌های متنوع به مشتریان و راهکارهای ارتقای فضای رقابتی در راستای مشارکت بیشتر نقش‌آفرینان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بر می‌گیرد.

سپهری‌رادبابیاناینکهدرششمینهمایش‌ارتباطاتوفناوریاطلاعات همچوندوره‌هایپیشینازنویسندگانمقالاتبرتربه انتخاب کمیته علمی همایش تجلیلخواهدشد،گفت:پژوهشگران، اساتید،مدیران،کارشناسانودانشجویانعلاقه‌مندمی‌بایست حداکثر تاتاریخ۱۰بهمن‌ماهسال‌جاریمقالاتخودرابهدبیرخانه همایشارسالنمایند.

وی تأکید کرد: لازم است مقالات ارسالی در برگیرنده آخرین دستاوردها، یافته‌ها و ایده‌های نظری و کاربردی پیرامون محورهای همایش بوده و آثار ارسالی نباید پیش از این در همایش‌های مشابه داخلی و خارجی ارائه شده باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.