راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

روابط‌عمومی‌ها نقش مهمی در مدیریت ارتباط فراگیر سازمان‌ها دارند

مدیران روابط‌عمومی آینده، خود را « مدیران روابط فراگیر» یا « مدیران ارتباط فراگیر» می‌دانند.

دکتر احمد روستا که قرار است در تاریخ بیستم شهریور ماه و در کنفرانس روابط‌عمومی، صنعت و تولید ملی به ارائه مقاله‌ای با عنوان «نگرشی نو به روابط عمومی» ضمن بیان مطلب فوق گفت: موفقیت بسیاری از انسان‌ها وسازمان‌ها در نتیجه نوع و کیفیت ارتباط‌های آنهاست.

وی با تشریح اینکه، موفق کسی است که ارتباط مطلوبی با انواع مخاطبان داشته باشد ادامه داد: روابط‌عمومی‌ها نقش مهمی در مدیریت ارتباط فراگیر سازمان‌ها دارند.

دکتر روستا در پاسخ به این سؤال که، مدیریت ارتباط فراگیر چیست؟ گفت: مدیریت ارتباط فراگیر عبارتست از «برقراری، بهره‌برداری، نگهداری، پایداری و کنارگذاری » ارتباط با انواع مخاطبان وذینفعان برای «تفهیم وتفاهم، تأثیر وتأثر و تغییر وتحول »و دستیابی به سایر اهداف ارتباطی وایجاد ارزش اضافی.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: مدیریت ارتباط فراگیر، چگونگی دستیابی به هفت‌سین « سرعت، سهولت، سلامت، ساماندهی، سودمندی، سرتری وسازگاری» در «ارتباط‌ها و انتخاب‌ها و دادوستدها » جهت افزایش «آرامش، آسایش و ارزش» و «همبستگی، هم پذیری و هم زیستی» است. هفت‌سین « ارتباط‌ها و انتخاب‌ها» نتیجه مدیریت ارتباط فراگیر مطلوب است که می‌تواند نوعی «مزیت رقابتی » باشد.

دکتر روستا با ذکر اینکه اگر زندگی و کسب وکار را فرایند «ارتباطات، اطلاعات و مبادلات» بدانیم و اگر باور داشته باشیم که انسان موجودی «اجتماعی، ارتباطی و اقتصادی» است، مدیریت ارتباط فراگیر پاسخگوی این فرایند و انسان است و روابط‌عمومی ها نقش آفرینان مهم مدیریت ارتباط فراگیر به شمار می روند؛ آنها با ارتباط «هدفمند، هوشمند و نظام مند » خود با دیگران می‌توانند بسیاری از تنشها را به آرامش و ضدارزش‌ها را به ارزش تبدیل کنند و کیفیت ارتباط سازمان با مخاطبان را بهبود بخشند و بر خوشنامی و نیکنامی سازمان بی‌افزایند. آنها می‌توانند نقش مهمی در «مدیریت برند فراگیر»، تقویت وحفظ برندهای « شخص، محصول و نهاد» داشته باشند.

نویسنده کتاب‌های متعدد در زمینه تبلیغات معتقد است: نسل جدید روابط‌عمومی‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین وفنون، مهارتها وقابلیت‌های خود این فرصت را پیدا کرده‌اند تا جایگاه بهتری برای خود بوجود آورند.

او در تشریح بیشتر دیدگاه خود افزود: با تغییر نگرش روابط‌عمومی‌ها از یک حوزه محدود به پدیده «فراگیر» وبویژه « مدیریت ارتباط فراگیر» و « مدیریت برند فراگیر» وظایف، اختیارات، مسؤولیت‌ها، قابلیت‌ها وظرفیت‌های تازه‌ای برای روابط‌عمومی‌ها مطرح می شود که سرانجام «جایگاه ومنزلت » روابط‌عمومی را در جامعه دگرگون خواهد کرد.

دکتر روستا تأکید کرد: مدیران روابط‌عمومی آینده، مدیرانی هستند که با تشخیص ضرورت‌ها، دامنه فعالیت خود را گسترده تر کرده و خود را «مدیران روابط فراگیر» یا « مدیران ارتباط فراگیر » می‌دانند و می نامند و بر ارتباط‌ها، انتخاب‌ها وآثار آنها نقش چشمگیر و ارزنده‌ای خواهند داشت.

منبع: ستاد خبری کنفرانس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.