راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

چه عواملی بر نوآوری خدمات الکترونیک در صنعت بیمه ایران مؤثر است؟

مقاله «بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری خدمات الکترونیک در صنعت بیمه ایران» در بیست‌وپنجمین همایش ملی بیمه و توسعه ارائه شد. امیر عباس کائینی، زهرا صیدی عقیل آبادی و فاطمه صیدی عقیل آبادی نویسندگان این اثر بودند.

اخیراً تغییرات فنی چشمگیر و افزایش تقاضای مشتریان، نشان‌دهنده افزایش نیازمندی به نوآوری‌های خدمات الکترونیکی بوده است. نوآوری خدمات الکترونیکی به عنوان مجموعه‌ای از پیشرفت‌ها در فرآیند خدماتی یا نوآوری منطق خدماتی تلقی شود. این امر می‌تواند به ابداع فرآیندهای جدید در زمینه ارائه محصولات یا خدمات مهم تعریف شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری خدمات الکترونیک در صنعت بیمه ایران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است.

برای دریافت فایل PDF مقاله «بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری خدمات الکترونیک در صنعت بیمه ایران» کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.