راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

اعلام موجودی تمام بانک‌های کشور

در این صفحه می‌توانید دسترسی سریع و معتبر به سرویس اعلام موجودی اینترنتی تمام بانک‌ها و موسسات دارای مجوز بانک مرکزی ایران پیدا کنید. برای اعلام موجودی اینترنتی حساب بانکی یا کارت بانکی هر بانک، اطلاعات متفاوتی مورد نیاز است که در هر بانک شرایط متفاوت است.

در صورتی که اطلاعات لازم و کافی برای چگونگی دریافت موجودی اینترنتی از بانک مورد نظرتان را دارید، مستقیم روی لوگوی آن بانک در فهرست زیر کلیک کنید تا به صفحه مورد نظر جهت استعلام موجودی آنلاین هدایت شوید.

در غیر این صورت، برای آشنایی و آموزش گام‌به‌گام چگونگی دریافت موجودی اینترنتی هر بانک روی لوگوی «آموزش چگونگی انجام» کنار لوگوی همان بانک کلیک کنید تا به صفحه راهنمای گام‌به‌گام دریافت آنلاین موجودی آن بانک هدایت شوید. پیشنهاد می‌کنیم قبل از دریافت موجودی آنلاین بانک‌های کشور، آموزش چگونگی انجام آن را یکبار مطالعه کنید.

.

اعلام موجودی اینترنتی بانک‌های دولتی

اعلام موجودی اینترنتی بانک ملی ایران

اعلام موجودی اینترنتی بانک ملی ایران آموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک ملی ایران

اعلام موجودی اینترنتی بانک مسکن

اعلام موجودی اینترنتی بانک مسکنآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک مسکن

اعلام موجودی اینترنتی بانک سپه

اعلام موجودی اینترنتی بانک سپهآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک سپه

اعلام موجودی اینترنتی بانک کشاورزی

آموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک کشاورزی

اعلام موجودی اینترنتی بانک توسعه تعاون

آموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک توسعه تعاون

اعلام موجودی اینترنتی بانک توسعه صادرات ایران

اعلام موجودی اینترنتی بانک توسعه صادرات ایرانآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک توسعه صادرات ایران

اعلام موجودی اینترنتی بانک صنعت و معدن

اعلام موجودی اینترنتی بانک صنعت و معدنآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک صنعت و معدن

اعلام موجودی اینترنتی پست بانک ایران

اعلام موجودی اینترنتی پست بانک ایرانآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی پست بانکی ایران

.

اعلام موجودی اینترنتی بانک‌های خصوصی

اعلام موجودی اینترنتی بانک ملت

اعلام موجودی اینترنتی بانک ملتآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک ملت

اعلام موجودی اینترنتی بانک تجارت

اعلام موجودی اینترنتی بانک تجارتآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک تجارت

اعلام موجودی اینترنتی بانک صادرات ایران

اعلام موجودی اینترنتی بانک صادرات ایرانآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک صادرات ایران

اعلام موجودی اینترنتی بانک رفاه کارگران

اعلام موجودی اینترنتی بانک رفاه کارگرانآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک رفاه کارگران

اعلام موجودی اینترنتی بانک سامان

اعلام موجودی اینترنتی بانک سامانآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک سامان

اعلام موجودی اینترنتی بانک پارسیان

آموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک پارسیان

اعلام موجودی اینترنتی بانک پاسارگاد

آموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک پاسارگاد

اعلام موجودی اینترنتی بانک انصار

آموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک انصار

اعلام موجودی اینترنتی بانک سینا

اعلام موجودی اینترنتی بانک سیناآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک سینا

اعلام موجودی اینترنتی بانک شهر

اعلام موجودی اینترنتی بانک شهرآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک شهر

اعلام موجودی اینترنتی بانک سرمایه

اعلام موجودی اینترنتی بانک سرمایهآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک سرمایه

اعلام موجودی اینترنتی بانک اقتصاد نوین

اعلام موجودی اینترنتی بانک اقتصاد نوینآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک اقتصاد نوین

اعلام موجودی اینترنتی بانک آینده

اعلام موجودی اینترنتی بانک آیندهآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک آینده

اعلام موجودی اینترنتی بانک دی

اعلام موجودی اینترنتی بانک دیآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک دی

اعلام موجودی اینترنتی بانک ایران زمین

اعلام موجودی اینترنتی بانک ایران زمینآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک ایران زمین

اعلام موجودی اینترنتی بانک قوامین

اعلام موجودی اینترنتی بانک قوامینآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک قوامین

اعلام موجودی اینترنتی بانک گردشگری

اعلام موجودی اینترنتی بانک گردشگریآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک گردشگری

اعلام موجودی اینترنتی بانک حکمت ایرانیان

اعلام موجودی اینترنتی بانک حکمت ایرانیانآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک حکمت ایرانیان

اعلام موجودی اینترنتی بانک کارآفرین

اعلام موجودی اینترنتی بانک کارآفرینآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک کارآفرین

اعلام موجودی اینترنتی بانک خاورمیانه

اعلام موجودی اینترنتی بانک خاورمیانهآموزش چگونگی انجام مراحل دریافت موجودی حساب اینترنتی بانک خاورمیانه

اعلام موجودی اینترنتی بانک مهر اقتصاد

.

اعلام موجودی اینترنتی بانک‎های قرض‌الحسنه و موسسه‌های اعتباری

اعلام موجودی اینترنتی بانک قرض‌الحسنه رسالت

اعلام موجودی اینترنتی موسسه اعتباری کوثر

اعلام موجودی اینترنتی موسسه اعتباری توسعه

اعلام موجودی اینترنتی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

اعلام موجودی اینترنتی موسسه اعتباری ملل

اعلام موجودی اینترنتی موسسه اعتباری نور

اعلام موجودی اینترنتی موسسه اعتباری کاسپین

در شبکه بانکی کشور، مشتری می‌تواند با مراجعه به کانال‌های مختلف که توسط بانک افتتاح کننده حساب مشخص می‌شود، از موجودی حساب خود نزد بانک مطلع گردد. بانک‌های مختلف برای ارائه اطلاعات مورد نیاز برای موجودی حساب کاربران در جهت تسهیل کردن ارائه خدمات به مشتری، از کانال‌ها مختلف استفاده می‌نمایند. به عنوان مثال در شبکه شتاب، سرویس ارائه موجودی به دارنده کارت بانکی ارائه شده و در قبال ارائه آن، درحال حاضر مبلغ ۱۰۰۰ ریال از حساب مشتری در قالب کارمزد خدمات بانکی کسر می‌گردد.

.

روش‌های اعلام موجودی کارت بانکی:

۱. مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب: در صورتی که بانک از یک سیستم متمرکز برای مدیریت حساب‌های مشتریان استفاده نماید، مشتری با مراجعه به هر شعبه می‌تواند از موجودی حساب خود مطلع گردد. در غیر این صورت مشتری باید به‌‌ همان شعبه‌ای که حساب را افتتاح کرده است، باید برای دریافت موجودی حساب خود مراجعه نماید.

۲. اعلام موجودی با استفاده از دستگاه‌های خود‌پرداز: دارندگان کارت‌های بانکی در صورتی که کارت خود را به حسابی در بانک متصل کرده باشند، می‌توانند با مراجعه به شبکه خودپردازهای بانکی در تمام کشور، از موجودی حساب خود مطلع شوند. البته باید بانک مورد نظر آن‌ها به شبکه شتاب وصل باشد. در غیر این صورت دریافت موجودی فقط از کانال دستگاه خود‌پرداز‌‌ همان بانک مقدور خواهد بود. (برای این کار به خود کارت بانکی و رمز اول کارت بانکی نیاز است)

۳. اعلام موجودی با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی: در کنار شبکه خودپرداز‌های بانکی، دارندگان کارت‌های بانکی می‌توانند با مراجعه به شبکه پایانه‌های فروشگاهی در تمام کشور، از موجودی حساب خود مطلع شوند. البته باید بانک نصب کننده پایانه فروشگاهی، به شبکه شتاب وصل باشد. در غیر این صورت دریافت موجودی فقط از کانال پایانه فروشگاهی نصب شده توسط‌‌ همان بانک یا شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک مقدور خواهد بود.نیز می‌تواند موجودی حساب دارنده کارت را اطلاع رسانی نماید. (برای این کار به خود کارت بانکی و رمز اول کارت بانکی نیاز است)

۴. اعلام موجودی با استفاده از تلفن: راهنمای کامل چگونگی اعلام موجودی از طریق تلفن و لیست شماره تلفنبانک همه بانک‌ها را می‌توانید از صفحه «اعلام موجودی تلفنی» در سایت راه پرداخت مشاهده کنید. علاوه بر اعلام موجودی، در صفحه اعلام موجودی تلفنی راه پرداخت اطلاعاتی از قبیل داشتن امکان انتقال وجه تلفنی و پرداخت قبوض تلفنی همه بانک‌ها نیز مشخص شده است. (در این روش، به شماره ۱۶ رقمی کارت، رمز دوم یا رمز تلفن بانک و در بعضی موارد کد CVV2 نیاز دارید.)

۵. اعلام موجودی با استفاده از تلفن همراه (اپلیکیشن‌های پرداخت و همراه‌بانک‌ها): این روزها همه از تلفن همراه استفاده می‌کنند. یکی از ساده‌ترین راه‌های دریافت موجودی، استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت و همراه‌بانک‌ها است. با نصب هر یک از اپلیکیشن‌های پرداخت و یا همراه‌بانک‌ها می‌توانید علاوه بر اعلام موجودی از خدمات مختلف دیگر این اپلیکیشن‌ها نیز بهره ببرید.

صفحه دانلود نرم‌افزارهای بانکداری همراه و همچنین صفحه دانلود و معرفی اپلیکیشن‌‌های پرداخت را ببینید.

۶. اعلام موجودی با استفاده از اینترنت: در حال حاضر همه بانک‌های کشور، علاوه بر بسترهای معرفی شده در موارد قبلی، خدمات بانکی را روی اینترنت نیز ارائه می‌کنند. معمولا همه خدماتی که در شعبه ارائه می‌شود، در وب سایت یا اصطلاحا اینترنت بانک مورد نظر، ارائه می‌شود. به عنوان مثال، کاربر می‌تواند با مراجعه به بانک، امکان استفاده از اینترنت را برای خدمات تعریف شده، فعال کند. کاربر می‌تواند با استفاده از وب سایت معرفی شده توسط بانک، وارد اینترنت بانک شده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند. (اطلاعات مورد نیاز در این شیوه برای بانک‌های مختلف، متفاوت است. در این شیوه، در برخی بانک‌ها به شماره ۱۲ رقمی کارت، کد CVV2، تاریخ انقضای کارت و رمز دوم نیاز دارید و در برخی دیگر از بانک‌ها به شناسه کاربر و رمز ورود به اینترنت بانک نیاز دارید.)

۷. یک راه ساده و سریع برای دریافت موجودی حساب: اگر هنوز کارتان راه نیافتاده است و به دنبال راه بهتر و سریعتری برای دریافت موجودی حساب کارتتان هستید می‌توانید با گرفتن شماره یکی از کدهای USSD (*عدد#) به راحتی بدون هیچ هزینه و بدون نیاز به نصب هیچ نرم افزاری با موبایلتان موجودی حساب بگیرید. برای دریافت موجودی و مانده حساب کارت خود با استفاده از *عدد# شما به شماره کارت، رمز دوم کارت و در بعضی موارد کدد CVV2 نیاز دارید. در ادامه لیست تمام کدهای USSD آمورده شده است تا به انتخاب خود یکی از آنها استفاده کنید. چنانچه می‌خواهید بیشتر درباره آنها بدانید می‌توانید مطلب «USSD چیست؟ به همراه لیست تمام کدهای ussd و توضیحاتی درباره آنها» را در راه پرداخت ببینید.