راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

کسب و کار الکترونیکی

مدل‌های تجارت الکترونیک

مدل‌های زیادی برای تجارت الکترونیک معرفی شده و مدل‌های جدید نیز به سرعت در حال افزایش‌اند. در واقع تجارت الکترونیکی…