راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

کدال

بررسی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ شرکت‌های پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد / فروش شارژ؛ پیشتاز کسب درآمد برای پی‌اس‌پی‌ها

بررسی آمار درآمدی شرکت‌های پی‌اس‌پی فعال در بازار سرمایه از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به تابستان