راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

هواوی

توافق عربستان با هواوی و عصبانیت احتمالی آمریکا

سازمان دیتا و هوش مصنوعی عربستان سعودی تفاهم نامه‌ای با شرکت‌های IBM، علی بابا کلود و هواوی در زمینه هوش مصنوعی و توسعه شهرهای هوشمند از همین طریق امضا کردند. همچنین این سازمان تفاهم‌نامه دیگری برای تشخیص زبان و کاراکتر عربی توسط هوش