راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران
-

مناقصه

مناقصه عمومی تأمین، نصب، راه‌اندازی، آموزش نرم‌افزار و سخت‌افزار شرکت شاپرک

شرکت شاپرک در نظر دارد، تأمین، نصب، راه‌اندازی و آموزش نرم‌افزار و سخت‌افزار را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند، لذا از کلیه متقاضیان دارای رتبه اول و دوم در این زمینه‌های شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا امنیت…

مناقصه عمومی خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی و آموزش تجهیزات امنیتی HSM بانک مسکن

مناقصه عمومی خرید، حمل، نصب و راه‌اندازی و آموزش تجهیزات امنیتی HSM طبق اسناد مناقصه و پیوست‌های آن به شماره 48/97/07 بانک مسکن برگزار می‌شود. نام ونشانی مناقصه گزار: بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از…

مناقصه تهیه یک‌و‌‎نیم میلیون فقره کارت هدیه بانک تجارت

بانک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه 1500000 فقره کارت هدیه موردنیاز خود را طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقدام کند. مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات: حداکثر تا تاریخ ۹ خرداد ۹۷ ساعت ۱۵ است. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌بایست…

تمدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه‌اندازی، گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه فایروال بانک ملت

مدت زمان مناقصه عمومی به شماره‌ 97/106 بانک ملت تمدید شد. مناقصه گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه‌اندازی، گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه فایروال با مارک Fortigate سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی (غیر از بانک ملت)…

مناقصه تهیه انواع رول رسید مشتری دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌خوان بانک تجارت

بانک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه انواع رول رسید مشتری دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌خوان موردنظر خود را طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقدام کند. مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات: حداکثر تا تاریخ 9 خرداد 97 ساعت 15 است. متقاضیان جهت…

مناقصه اجاره ۳ ساله ۸۵ هزار دستگاه کارت‌خوان بانک سپه

بانک سپه در نظر دارد اجاره 85 هزار دستگاه کارت‌خوان برای مدت 3 سال خود را پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و با شماره 200971036000001 به‌صورت الکترونیکی توسط…

بانک توسعه صادرات ایران مناقصه عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی برگزار می‌کند

بانک توسعه‌صادرات‌ ایران مناقصه عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی برای خرید 300 دستگاه Mini Pc برگزار می‌کند. مناقصه گزار: بانک توسعه‌صادرات‌ ایران موضوع مناقصه: خرید 300 دستگاه Mini Pc مدارک و شرایط اولیه متقاضی: توانایی…

مناقصه عمومی دومرحله‌ای انتخاب پیمانکار پیاده‌سازی سامانه مدیریت بازرسی بانک گردشگری

بانک گردشگری در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار پیاده‌سازی سامانه مدیریت بازرسی به شرح RFP موجود از طریق شرکت های واجد شرایط اقدام کنند. مناقصه گزار: بانک گردشگری موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار پیاده‌سازی سامانه مدیریت بازرسی به شرح…

بانک ملت سه مناقصه عمومی در حوزه فناوری اطلاعات برگزار می‌کند

بانک ملت سه مناقصه عمومی به شماره‌های 111/97، 112/97 و 115/97 در حوزه فناوری اطلاعات برگزار می‌کند. این مناقصه‌ها روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه در روزنامه ایران منتشر شده‌اند؛ متن و محتوای هر مناقصه به طور مجزا در ادامه آمده است. …

مناقصه تأمین تجهیزات سرور و ذخیره‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) در نظر دارد تأمین تجهیزات موردنیاز خود به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار کند. موضوع مناقصه: تأمین تجهیزات سرور و ذخیره‌سازی مطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه مهلت دریافت اسناد و تحویل…

تمدید مهلت مناقصه تأمین و تحویل تجهیزات HP، شرکت خدمات انفورماتیک

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) در نظر دارد تأمین تجهیزات موردنیاز خود به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار کند. موضوع مناقصه: تأمین و تحویل تجهیزات HP، مطابق با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات…

شرکت خدمات انفورماتیک سه مناقصه برگزار می‌کند

شرکت خدمات انفورماتیک(سهامی عام) در نظر دارد تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز خود به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار کند. مناقصه عمومی شماره 97/001 موضوع مناقصه: تامین و تحویل تجهیزات HP، مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه…

بانک سپه اجاره ۱۰۰۰ دستگاه خودپرداز را از طریق مناقصه تهیه می‌کند

بانک سپه در نظر دارد اجاره ۱۰۰۰ دستگاه خودپرداز نو (اعم از دیواری و سالنی) برای مدت ۵ سال خود را پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و با شماره 200961036000014 به…

مناقصه خدمات انفورماتیک برای خرید تجهیزات ذخیره‌ساز

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) در نظر دارد تأمین تجهیزات مورد نیاز خود به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار کند. موضوع مناقصه: خرید تجهیزات ذخیره‌ساز مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات پیشنهادی:…

خدمات انفورماتیک در خصوص تأمین و راه‌اندازی Access Control مناقصه برگزار می‌کند

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) در نظر دارد تأمین راه‌اندازی Access Control به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار کند. موضوع مناقصه: تأمین، تحویل و راه‌اندازی Access Control مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه مهلت دریافت اسناد و…

ایران کیش جهت خرید تجهیزات ACTIVE شبکه و تجهیزات ذخیره‌سازی مناقصه برگزار می‌کند

شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات ACTIVE شبکه و تجهیزات ذخیره‌سازی به شرح زیر از طریق برگزاری دو مناقصه عمومی اقدام کند: 12 دستگاه Server BL460c G9 و یک دستگاه C7000 و 16 عدد سرور DL380G10 و یک…

شرکت خدمات انفورماتیک برای خرید تجهیزات سیسکو مناقصه برگزار می‌کند

شرکت خدمات انفورماتیک (سهامی عام) در نظر دارد تأمین تجهیزات مورد نیاز خود به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار کند. موضوع مناقصه: خرید تجهیزات سیسکو مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات پیشنهادی: تا…