راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

مناقصه عمومی دومرحله‌ای واگذاری دوسالانه ۳۷۰۰ دستگاه اسکناس‌شمار بانک مسکن

0

مناقصه عمومی دومرحله‌ای واگذاری دوسالانه انجام خدمات نامحدود پشتیبانی، سرویس، نگهداری، با تأمین و تعویض نامحدود کلیه قطعات ۳۷۳۸ دستگاه اسکناس‌شمار ایستاده و ۸۱ دستگاه اسکناس‌شمار رومیزی طبق مشخصات و اوصاف مندرج در قرارداد و ضمایم پیوست نوبت اول بانک مسکن برگزار می‌شود.

نام ونشانی مناقصه گزار: بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن

نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه): واگذاری دوسالانه انجام خدمات نامحدود پشتیبانی، سرویس، نگهداری، با تأمین و تعویض نامحدود کلیه قطعات ۳۷۳۸ دستگاه اسکناس‌شمار ایستاده و ۸۱ دستگاه اسکناس‌شمار رومیزی طبق مشخصات و اوصاف مندرج در قرارداد و ضمایم پیوست

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۴۷۰۰۰۰۰۰۰ (چهارصد و هفتاد میلیون ریال) که لازم است به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به‌حساب شماره ۸۴۴۹/۸ به نام اداره کل حسابرسی یا تودیع اوراق مشارکت منتشرشده توسط بانک مسکن ارائه شود

توضیحات: بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله‌ای واگذاری دوسالانه انجام خدمات نامحدود پشتیبانی، سرویس، نگهداری، با تأمین و تعویض نامحدود کلیه قطعات ۳۷۳۸ دستگاه اسکناس‌شمار ایستاده و ۸۱ دستگاه اسکناس‌شمار رومیزی طبق مشخصات و اوصاف مندرج در قرارداد و ضمایم پیوست آن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۸ خرداد ۹۷ است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن): جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف؛ آدرس: بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات

تلفن تماس: ۰۲۱۲۶۲۰۵۷۳۸

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت‌نام: ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.