راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مناقصه طراحی پیاده‌سازی، راه‌اندازی، راهبری اولیه به نگهداری و پشتیبانی مرکز عملیات SOC بانک تجارت

بانک تجارت در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد طراحی پیاده‌سازی، راه‌اندازی، راهبری اولیه به نگهداری و پشتیبانی مرکز عملیات SOC از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای اقدام کند.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 28 خرداد تا 10 تیر 97 از ساعت 8 تا 15.30 هرروز به‌غیراز پنجشنبه‌ها و روزهای تعطیل است.

مهلت تحویل پاکت‌های مناقصه: از تاریخ 28 خرداد تا 19 تیر 97 از ساعت 8 تا 15.30 هرروز به‌غیراز پنجشنبه‌ها و روزهای تعطیل است.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌بایست نسبت به واریز مبلغ 50000 ریال به شماره‌حساب ۰۱۸۵۴۸۸۷ به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه زد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند. (مبلغ مذکور غیرقابل‌برگشت است)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 570000000 ریال به‌صورت فیش واریزی به‌حساب شماره ۰۱۸۳۰۸۲۱ به نام بستانکاران موقت سپرده شرکت در مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت و یا معادل آن ضمانت‌نامه بانکی به‌غیراز بانک تجارت باشد.

بر این اساس متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر ۹ خرداد ۹۷ با در دست داشتن معرفی‌نامه و مطابق با شرایط فوق به نشانی: تهران، خیابان آزادی، بین نواب و اسکندری، ساختمان مدیریت امور تدارکات و مهندسی بانک تجارت، طبقه هفتم (کارپردازی) مراجعه کنند.

تلفن: 02166903774

نشانی سایت بانک: WWW.TEJARATBANK.ir

نشانی سایت پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات: WWW.iets.mporg.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت