برچسب -محمدعلی سهمانی

محمدعلی سهمانی اصل دارای مدرک لیسانس حسابداری از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران، فوق لیسانس  و دکتری حسابداری از دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی است. او در حال حاضر مدیرعامل بانک رفاه کارگران است.

از سوابق شغلی او می‌توان به حسابداری و بودجه بندی در شرکت نفت، حسابرسی در موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران، طراحی سیستم‌های حسابداری و مالی در موسسه آگاهان سیستم، بازرسی قانونی در موسسات آموزش عالی، مشاوره مالی در شرکت شهاب خودرو، مدیریت سرمایه‌گذاری و امور مجامع در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های تولیدی، هولدینگ‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، صرافی، عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن، توسعه تعاون اشاره کرد. سهمانی اصل تا اواسط دی‌ماه 1398 مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود.