برچسب -محمدعلی سهمانی

محمد علی سهمانی اصل دارای مدرک لیسانس حسابداری از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران، فوق لیسانس  و دکتری حسابداری از دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی است. او در حال حاضر مدیرعامل بانک رفاه کارگران است.

از سوابق شغلی او می‌توان به حسابداری و بودجه بندی در شرکت نفت، حسابرسی در موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران، طراحی سیستم‌های حسابداری و مالی در موسسه آگاهان سیستم، بازرسی قانونی در موسسات آموزش عالی، مشاوره مالی در شرکت شهاب خودرو، مدیریت سرمایه‌گذاری و امور مجامع در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های تولیدی، هولدینگ‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، صرافی، عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن، توسعه تعاون اشاره کرد.