راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

كارت هوشمند

بازار داغ کارت

زمانی که الکترونیکی شدن ارائه خدمات در دستور کار قرار گرفت، بازار کارت در ایران نیز داغ شد. شرکت‌هایی شکل گرفتند که…