راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

سکوی نوآوری باز داده محور سنباد

سکوی نوآوری باز داده محور سنباد با نام تجاری « سنباد » در سال ۱۳۹۹ با سرمایه گذاری مشترک ۹ بانک خصوصی سامان، سینا، پارسیان، پاسارگاد، شهر، انصار، سینا، کارآفرین و ملل متولد شد. روندهای آینده بانکداری، لزوم توجه به تحولات دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید را نشان می‌دهد. ارائه خدمات بانکی در قالب بانکداری باز هم جزیی از این روندهاست که سنباد مسیر رشد خود را بر آن استوار کرده است.