راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

درباره راه پرداخت

بهار آمد

نزدیک به دو سال پیش و در اردیبهشت ۱۳۹۰ اولین مطلب در راه پرداخت منتشر شد؛ متنی با عنوان بانکداری الکترونیک، مدل‌ها…