راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

جیرینگ

در گفت‌وگو با مدیران جیرینگ درباره عملکرد این شرکت در یک سال گذشته مطرح شد / انعقاد 74 هزار میلیارد ریال قرارداد فروش سازمانی در 8 ماه

جیرینگ بازوی اصلی همراه اول در ارائه راهکارهای سازمانی است؛ راهکارهایی که تا قبل از سال ۱۴۰۲ به حوزه‌های مالی و