راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

توسعه بانکداری الکترونیک

شتاب با هفت می‌آید

نسخه جدید شتاب تحت عنوان «شتاب ۷» با ایجاد امکان انجام تراکنش‌های جدید در راستای افزایش تنوع خدمات شتاب متناسب با…