راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

تلفن ثابت

فون واژه چیست؟

شرکت مخابرات استان تهران سرویس فون واژه که این امکان را به مشترک می دهد تا به جای اعلام شماره تلفن از حروف و کلمات…