راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

بانک بازرگانی

ساختمان اولین بانک ایران در میدان توپخانه موزه می‌شود

ساختمان بانک شاهی که بعد از مدتی با نام «بانک بازرگانی» معرفی شد، ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید؛ بنایی تاریخی که استفاده از عناصر تزیینی معماری ایران، آن را متمایزتر از دیگر بناهای قرار گرفته در میدان تاریخی توپخانه کرده است.