راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

امیر حسین فتاحی

فتاحی: قوانین و مقررات باید متناسب با رشد سریع تکنولوژی تدوین و اجرا شوند / تاثیر کارمزد روی کسب‌وکار شرکت‌های پرداخت

شرکت‌های پرداخت الکترونیک یا همان شرکت‌های PSP امروز به عنوان اصلی‌ترین بازیگران صنعت پرداخت الکترونیک کشور شناخته…