راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

اصغر ابوالحسنی

قائم‌مقام بانک مرکزی منصوب شد

اصغر ابوالحسنی هستیانی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده این بانک، طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور به سمت قائم‌مقام بانک مرکزی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،ابوالحسنی دارای دکترای اقتصاد، گرایش اقتصاد