راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

ارتقای امنیت

چخه بیصاحاب!

یک موسسه سوئیسی در حال ساخت سیستم دفاعی شیمیایی برای پیگیری پول‌های دزدیده شده از خودپردازهاست. سیستمی که انستیتو…