راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
آرشیو روزانه

26 آبان 1402

لوگوی زیرساخت امن خدمات تراکنشی تغییر کرد / هویت بصری جدید مبتنی بر مأموریت‌های شرکت

لوگوی شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی مبتنی بر مأموریت‌های شرکت، پس از نزدیک به یک دهه تغییر یافت. هویت بصری جدید شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی با به‌کارگیری شعار «بستری برای سرویس‌های امن و پایدار» در راستای انتظارات مدیران ارشد و نیز

در گفت‌و‌گو با امیرحسین داودیان روندهای فین‌تک در دنیا و ایران بررسی شد / آیا شاهد بحران بدهی خواهیم بود؟

 امیرحسین داودیان، معاون مدیرعامل بانک تجارت معتقد است که الزامات بانک مرکزی ممکن است باعث کندشدن سرعت رشد کسب‌و‌کارها شود، اما رویکرد مثبتی دارد. این اقدامات هم در جهت کم‌کردن ریسک بوده و کاهش ریسک به معنای پذیرفتن فضای جدید است. به گفته