راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
آرشیو روزانه

11 آذر 1401

بررسی عملکرد تتا درباره اینماد و گواهی‌های امضای الکترونیکی / کاهش 9.2درصدی رسیدگی به شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی در مهرماه 1401

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گزارش‌هایی تعداد اینمادهای اعطاشده، ثبت و رسیدگی به شکایت‌ از کسب‌وکارهای اینترنتی و تعداد گواهی‌های صادرشده مراکز میانی را در بازه‌های زمانی متفاوت بررسی کرده است. براساس آمارهای تتا، تعداد اینمادهای اعطاشده

کارگروه لندتک به کمیسیون تبدیل می‌شود / کسب‌وکارهای حوزه لندتک تا 23 آذر فرصت عضویت دارند

پس از بررسی فعالیت‌ها و عملکرد کارگروه لندتک در جلسه شهریورماه رسته خدمات فناوری اطلاعات و موافقت اعضای رسته در خصوص تغییر ماهیت کارگروه به کمیسیون مستقل، هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تصویب کرد کارگروه لندتک در کمیسیون