راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مناقصه تهیه یک‌و‌‎نیم میلیون فقره کارت هدیه بانک تجارت

بانک تجارت در نظر دارد نسبت به تهیه ۱۵۰۰۰۰۰ فقره کارت هدیه موردنیاز خود را طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقدام کند.

مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات: حداکثر تا تاریخ ۹ خرداد ۹۷ ساعت ۱۵ است.

متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌بایست نسبت به واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره‌حساب ۰۱۸۵۴۸۸۷ به نام کارمزد فروش اسناد مناقصه زد هر یک از شعب بانک تجارت اقدام و رسید آن هنگام دریافت اسناد تحویل نمایند. (مبلغ مذکور غیرقابل‌برگشت است)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌صورت فیش واریزی به‌حساب شماره ۰۱۸۳۰۸۲۱ به نام بستانکاران موقت سپرده شرکت در مناقصه نزد هر یک از شعب بانک تجارت و یا معادل آن ضمانت‌نامه بانکی به‌غیراز بانک تجارت باشد.

بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان در مناقصه روز یکشنبه مورخ ۱۳ خرداد ۹۷ رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح انجام خواهد شد و شرکت‌کنندگان می‌توانند هنگام بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد قیمت شرکت کنند.

بر این اساس متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برگ شرایط شرکت در مناقصه تا قبل از پایان مهلت مقرر ۹ خرداد ۹۷ با در دست داشتن معرفی‌نامه و مطابق با شرایط فوق به اداره کارپردازی دایره خرید کالا واقع در تهران، خیابان آزادی، بین نواب و اسکندری، ساختمان بانک تجارت، طبقه هفتم مراجعه کنند.

تلفن: ۰۲۱۶۶۹۴۸۴۵۵

نشانی سایت بانک:  WWW.TEJARATBANK.ir

نشانی سایت پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات: WWW.iets.mporg.ir

منبع: همشهری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.