راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مناقصه اجاره ۳ ساله ۸۵ هزار دستگاه کارت‌خوان بانک سپه

بانک سپه در نظر دارد اجاره ۸۵ هزار دستگاه کارت‌خوان برای مدت ۳ سال خود را پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و با شماره ۲۰۰۹۷۱۰۳۶۰۰۰۰۰۱ به‌صورت الکترونیکی توسط شرکت واجد شرایط تهیه کند. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهنگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت ۸ صبح روز دوشنبه تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۷

آخرین‌مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی از سامانه: ساعت ۱۸ روز شنبه ۵ خرداد ۹۷

آخرین‌مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۷

تاریخ بازگشایی: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۱ خرداد ۹۷

لطفاً به اصلاحات احتمالی انجام‌شده در آگهی نوبت دوم مناقصه حاضر که در روز چهارشنبه مورخ ۲ خرداد ۹۷ در روزنامه دنیای اقتصاد یا سایت بانک سپه به نشانی الکترونیکی www.banksepah.ir تا پایان مهلت ارائه پیشنهاد‌ها قیمت که ملاک عمل است دقت کنید.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ها:

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، خیابان نوروز، ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه، طبقه سوم، اداره کل پشتیبانی و خدمات، دایره مناقصه و مزایده

تلفن: ۰۲۱۸۴۴۳۴۰۹۷ – ۰۲۱۸۴۴۳۴۰۷۰

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴

دفتر ثبت‌نام: ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.